Kulttuuriperintölaitosten aineistojen hankinta, käyttö ja jatkokäyttö

Mustavalkoinen kuva Kansalliskirjaston julkisivusta Unioninkadun puolella.
Alkaa
Loppuu

Kansalliskirjaston järjestämässä työpajassa käydään läpi kulttuuriperintölaitosten tarjoamista aineistoista muodostettua tutkimusdataa ja sen jatkokäyttöä. 

Työpaja on jatkoa maaliskuussa 2021 pidetylle webinaarille Kulttuuriperintö ja tutkimusdata, jossa aihetta tarkasteltiin kulttuuriperintöorganisaatioitten ja data-arkistojen näkökulmasta. Tässä työpajassa korostuu tutkijan näkökulma erilaisten aineistojen hyödyntäjänä ja arkistoijana. Alussa esitellään neljä erilaista tutkimushanketta ja niiden aineistot, minkä jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä. 

Tilaisuus on suunnattu kulttuuriperintölaitosten asiantuntijoille ja muille tutkimusdatan palveluita tarjoavien organisaatioiden edustajille sekä tutkijoille.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Asko Salokorpi, 1960-luku.

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Kansalliskirjasto