Etäkoulutuspäivä: CSC:n palvelut TKI-toiminnan tukena

Kuvituskuva, tekijä Helloquence, Unsplash
Alkaa
Loppuu

Koulutuspäivä on tarkoitettu AMK-sektorin TKI-toimijoille ja datatuki-/kirjastohenkilökunnalle. Tapahtumassa käydään CSC:n palveluita läpi kohderyhmän tarpeiden ja käyttötapausten kautta. CSC:n palvelut auttavat TKI-toimijoita mm. järkevässä datanhallinnassa, arkaluonteisen tiedon käsittelyssä sekä suurten datamassojen tehokkaassa hyödyntämisessä.

Osallistuminen
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä