Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus tutkimusartikkeleiden avoimesta saatavuudesta hyväksyttiin

25.11.2019
Avoimen julkaisemisen kuvake, jossa paperista lähtee nuoli ulospäin.

Suomalaisen tutkimusyhteisön ensimmäinen kansallinen avoimen tieteen osalinjaus on hyväksytty 31.10.2019 Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa.

Linjaus koskee tieteellisiä lehti- ja konferenssiartikkeleita ja on osa laajempaa tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta. Myöhemmin linjausta tullaan täydentämään tieteellisten kirjojen ja kokoomateosartikkeleiden osalta.

Oikeus tutkittuun tietoon on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa myös korostetaan tutkimustietoon pohjautuvaa julkista päätöksentekoa. Näiden toteuttaminen edellyttää, että tutkimus on aidosti saavutettavaa ja siitä viestitään tiedeyhteisön ulkopuolelle. Avoin tiede on keino demokratisoida tutkimusta. Sen avulla tarjotaan päätöksentekijöille ja kansalaisille pääsy tutkittuun tietoon sekä luodaan laajemmalle joukolle tutkijoita mahdollisuus osallistua tutkimuksen tekemiseen.

“Linjaus on merkittävä askel kohti tutkimuksen avoimempaa saatavuutta ja rohkea kannanotto suomalaiselta tutkimusyhteisöltä”, toteaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva, Hanken Svenska handelshögskolanin vararehtori Jaakko Aspara.

Linjauksen julkistamistilaisuudessa puheen pitänyt opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Erja Heikkinen onnittelee suomalaista tiedeyhteisöä linjauksen valmistumisesta. Heikkinen korostaa, että nimenomaan tutkijoiden ja tutkijayhteisön omalla aktivoitumisella on suuri merkitys avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä.

Linjauksen syntyä edistäneen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Leena Kaakinen toteaa tutkimusyhteisön sitoutumisen yhteistyöhön olevan ilahduttavaa: “On ollut ilo huomata, kuinka tärkeänä tutkimuksen avointa saatavuutta pidetään Suomessa.”

Linjaukseen on kirjattu neljä strategista periaatetta sekä neljä tavoitetta toimenpiteineen. Yhdeksi tärkeimmistä kirjauksista Kaakinen nostaa ensimmäisen tavoitteen, jonka mukaan kaikkien uusien tieteellisten lehti- ja konferenssiartikkeleiden tulee olla välittömästi avoimesti saatavilla viimeistään vuonna 2022. Yhtä tärkeä on neljäs tavoite, jonka mukaan tutkimusyhteisö pyrkii luomaan yhteisrahoitteisen julkaisumallin, joka takaa erityisesti Suomessa julkaistavien tieteellisten artikkelien välittömän avoimuuden.

“Tiedämme varmasti kaikki, että tavoite välittömästä saatavuudesta on kova. Sen saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä ja resurssien uudelleenkohdentamista”, Kaakinen toteaa.

Linjauksen toimenpiteiden joukossa todetaan muun muassa, että uusiin tiedelehtisopimuksiin pyritään kirjaamaan oikeus julkaista kaikki artikkelit avoimina tai rinnakkaistallenteina heti julkaisuhetkellä. Niin sanotuista embargoista eli julkaisuviiveistä pyritään siis eroon. Tavoite on linjassa eurooppalaisen Plan S -suunnitelman kanssa.

Kansallisen koordinaation linjaustyön keskiössä ovat olleet avoimet kommentointikierrokset, joissa niin suomalaiset tutkimusorganisaatiot, yksittäiset tutkijat kuin muut tieteen ja tutkimuksen parissa toimivat tahot ovat voineet kommentoida linjausten luonnoksia niiden valmisteluvaiheessa. Nyt hyväksytystä linjauksesta järjestettiin kaksi avointa kommentointikierrosta. Kommentteja saapui yhteensä yli 150. Luonnosten valmistelusta vastasi avoimen kutsumenettelyn kautta koottu asiantuntijaryhmä sekä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä.

“Tämä on jokseenkin uusi tapa tehdä tiedepoliittisia uudistuksia Suomessa. Näin laaja yhteistyö kommentointikierroksineen on vaativa työskentelytapa, mutta toisaalta se vahvistaa yhteistä rintamaa avoimen tieteen ja tutkimuksen puolesta. On ollut hienoa nähdä, että niin monet tahot ovat ottaneet osaa linjauksen valmisteluun, Jaakko Aspara sanoo.

“Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma” julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019 Helsingissä. Linjaus löytyy osoitteesta https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995206.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki (09) 228 69 247, henriikka.mustajoki@tsv.fi

Aiheesta lisää:

Julkaistu 25.11.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös