Euroopan avoimen tieteen kansallisten koordinaatioiden yhteistyöneuvosto perustettu

11.11.2019
EU-lippu.

EU:n jäsenmaiden avoimen tieteen koordinaatiokokouksessa 21.10.19 perustettiin yhteistyöneuvosto Council for National Open Science Coordination (CoNOSC).

Verkoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki.

Neuvoston tavoitteena on edistää eri maiden kansallisten koordinaatioiden välistä viestintää ja jakaa niiden kesken tietoa kansallisten koordinaatioiden toimintatavoista ja tuloksista. Esimerkiksi avoimen tieteen linjausten laatimista helpottaa, kun maan kansallinen koordinaatio voi tukeutua muissa maissa tehtyihin linjauksiin ja ottaa niistä mallia.

Avoimen tieteen koordinaation toteutus vaihtelee maiden välillä. Samaan aikaan tavoitteet ovat yhteiset. Eurooppalainen tutkittu tieto tulisi saada parhaaseen mahdolliseen käyttöön yhteiskunnassa ja tutkimusyhteisön sisällä. Tätä tukemaan Euroopassa kehitetään sekä yhteisiä laajoja tutkimuspolliittisia linjauksia sekä tutkimusinfrastruktuuria erityisesti European Open Science Cloud - hankkeessa.

Kansalliset linjaukset ovat tärkeä osa eurooppalaista avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumista. Kansallinen lainsäädäntö, rahoitusmallit sekä toimintakulttuuri voivat merkittävästi vaikuttaa tieteen ja tutkimuksen avoimuuden kehitykseen. Siksi kansallisen tason yhteistyö on ensisijaisen tärkeää yhteisen vision saavuttamiseksi.

Yhteistyöneuvosto on avoin kaikille avoimen tieteen kansallisille koordinaatioille. Ensisijaisesti neuvostoon kutsutaan maat, jotka kuuluvat varsinaisina tai tarkkailijajäseninä Eurooppa-neuvoston alaiseen ERAC-komiteaan (European Research Area and Innovation Committee). Verkostolle valittiin perustamiskokouksessa myös johtoryhmä, johon puheenjohtaja Henriikka Mustajoen lisäksi kuuluvat Karel Luyben (Alankomaiden avoimen tieteen koordinaatio) sekä Marin Dacos (Ranskan avoimen tieteen koordinaatio).

  • Perustamiskokouksen muistio

Julkaistu 11.11.2019