Webbinarium: Totalkostnaderna för öppen publicering 2021

Hand som pekar på data på en datorskärm. Text: AVOTT-seuranta.
Starttid
Sluttid

Uppföljningen av de totala kostnaderna för öppen publicering är färdig! Resultaten publiceras på ett webbinarium fredagen den 16.12.2022 kl 10–11.30.

Under detta finskspråkiga webbinarium får deltagara en genomgång av uppföljningen av 2021. Resultaten kommenteras av uppföljningsarbetsgruppens ordförande Timo Vilén (FinELib) samt medlemmarna Janne Pölönen (generalsekreterare, Publikationsforum) och Jyrki Ilva (systemchef, Nationalbiblioteket). Dessutom ger andra medlemmar i arbesgruppen sektorspecifika kommentarer.

Läs mera om evenemanget på FinELibs webbplats (på finska), där det också finns en zoom-länk. Ingen förhandsanmälan behövs.

Deltagande
Online