Vinterdagarna i öppen vetenskap 2022

Byggnad samt evenemangets namn på blå bakgrund.
Starttid
Sluttid
Plats
Jyväskylä

Temat för Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning 2022 är öppen vetenskap och samhällelig genomslagskraft. Delta på plats i Jyväskylä eller följ med online!

Onsdag 9.11: Prekonferens (på finska)

Prekonferensen ordnas på Jyväskylä universitet, i Tietoniekka, universitetsbiblioteket Lähde (Seminaarinkatu 15, 40012 Jyväskylä). Programmet kommer också att streamas.

14.00–16.00: Paneldebatt: Hur kan öppenhet förverkligas med hjälp av utbildning? 
Panelen diskuterar hur öppen vetenskap och öppen utbildning syns till exempel i livslångt lärande, lärarutbildning och studier i informationsvetenskap samt hur detta kommer att förändra samhället.

Medverkande: Satu Aksovaara (JAMK), Kalle Huhtala (CSC, Digivisio), Marja Kopeli (Savonia), Heidi Enwald (OY), Matti Rautiainen (JYU)

Torsdag 10.11: Föredragsdag (på finska)

Föredragsdagen ordnas på Jyväskylä universitet, i Tietoniekka, universitetsbiblioteket Lähde (Seminaarinkatu 15, 40012 Jyväskylä). Programmet streamas, och man kan ta del av det i egen regi eller på Finlands miljöcentral: Team A4, SYKE (Ladugårdsbågen 9, Vik, 00790 Helsingfors).

Årets tema behandlas ur många olika synvinklar – på programmet finns inlägg om såväl samhällelig genomslagskraft som utvärdering av den, om forskningsbaserad information som stöd för beslutsfattande och om betydelsen av innovation. Dagen avslutas med en paneldebatt om forskare som samhälleliga påverkare.

På eftermiddagen delar AVOTT-sekretariatet ut 2022 års pris i öppen vetenskap.

Fredag 11.11: Expertgrupper (på finska)

Expertdagen ordnas endast online

9.00–11.00 Expertgruppernas möten
11.00–12.00 Lunch
12.00–13.30 Gemensamt möte för alla expertgrupper
13.30–14.00 Paus
14.00–16.00 Arbetsgruppernas möten (preliminär information)

 • Stöd i förverkligandet av policyer och rekommendationer
 • Terminologi för öppen vetenskap 
 • Tjänster och stöd för medborgarforskning
 • Ansvarsfull utvärdering och incitament
 • Växelverkan med beslutsfattare och öppen förvaltning
 • Informationsmodell för tjänstekataloger 
 • Delpolicy för öppen tillgång till forskningsmetoder 
 • Tillämpning av FAIR-principerna
 • Kartläggning av fältet icke-referentgranskade publikationer
 • Kvalitetskriterier för öppen utbildning
 • Öppen utbildning och tillgänglighet (kl. 9–11)
Deltagande
På plats
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap