Öppen vetenskap från policy till praxis

Panoramabild av Stockholm
Starttid
Sluttid
Plats
Stockholm

Konferensen ”Open Science – From Policy to Practice” lyfter upp olika perspektiv på öppen vetenskap, från utformning till förverkligande och fördjupning. Syftet är att utbyta kunskap och god praxis samt diskutera hur öppen vetenskap kan bidra till att stärka hållbar utveckling i och utanför EU.

På programmet finns föredrag och paneldiskussioner om bland annat forskningsutvärdering, EOSC, medborgarforskning och vetenskapskommunikation. Anmälan för medverkan på plats i Stockholm görs med denna blankett senast den 8.5. Konferensen kommer att streamas. Streamen kräver ingen anmälan, men den som vill ha uppdateringar om konferensen samt konferensmaterial kan anmäla sig med denna blankett.

Konferensen ordnas i anknytning till det svenska ordförandeskapet EU. Huvudarrangörer är Kungliga biblioteket, Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapsrådet i samarbete med följande partners: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, The European Network of Science Centers and Museums (Ecsite), EuroScience, Svenska Unescorådet, Sveriges Science Centres, Östersjöcentrum, Sveriges Unga Akademi och Vetenskap & Allmänhet.

Bild: Anna Hunko / Unsplash

Deltagande
På plats
Online