Medborgarforskning på Vetenskapsdagarna

Text: Alku, Början, Beginning. I bakgrunden vit och grön grafik.
Starttid
Sluttid
Plats
Helsinki

Vetenskapsdagarna tar vetenskap och forskning till en bred publik genom att ge forskare från olika områden möjlighet att presentera olika fenomen och diskutera aktuella ämnen.

Samordningen av öppen vetenskap och forskning deltar med programpunkten Kansalaistiede – kaikkien mahdollisuus tehdä tiedettä (Medborgarforskning – en möjlighet för alla att forska) på Porthania onsdag 11.1 kl 12.00–12.50. 

I denna finskspråkiga paneldebatt diskuterar deltagarna produktion av forskningsbaserad kunskap utanför det traditionella forskningssamfundet. Vad ingår i medborgarforskning och vem gör medborgarforskning? Vad har medborgarforskningen för effekter på samhället och vetenskapen? Hur kan man delta i medborgarforskning?

  • Ordförande: doktorand Elena Svahn (Åbo Akademi)
  • Medverkande: forskningschef Jouni Tuomisto (Kausal), professor Niina Käyhkö (Åbo universitet) och ordförande Markku Luoto (Finlands marinarkeologiska sällskap)

Lue lisää

Deltagande
På plats
Online
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap
Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)