Kustantajahintatiedot

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimusorganisatioiden maksamat tieteellisten kustantajien elektronisten aineistojen lisenssimaksut ovat julkisia vuodesta 2010. Ensimmäinen tiedonkeruu tehtiin ATT-hankkeen aikana, jolloin julkistettiin suomalaisen tiedeyhteisön maksamat tieteellisten julkaisujen tilaushinnat vuosilta 2010 – 2015. Tämän jälkeen on OKM kerännyt hintatietoja myös vuosilta 2016 ja 2017.

Kaupallinen tiedekustannus on hyvin keskittynyttä. Suurin kustantaja, Elsevier, kerää vuosittain yli 10 miljoonaa euroa ja kymmenen suurinta kustantajaa saa neljä viidesosaa kokonaissummasta.

Hintatietojen julkistamisella suomalainen tiedeyhteisö haluaa tehdä näkyväksi tieteen nykyisen julkaisumallin kustannuksia, edistää avointa tiedettä ja tukea FinELibin asemaa sen neuvotteluissa tieteellisten julkaisujen e-aineistojen tilaushinnoista suurten kansainvälisten kustantajien kanssa.

Keskustelua voi jatkaa käyttämällä hashtägiä #publishingcosts