Menneitä tapahtumia 2018 asti

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan vuoteen 2018 asti pidettyjen koulutusten ohjelmia, kalvomateriaaleja ja videotallenteita. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat pääasiassa kaikkien käytettävissä Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä. Tarkistathan aina käyttämäsi materiaalin voimassaolevat käyttöoikeudet ja lisenssit.

Avoimen tieteen syys- ja kevätpäivät

Muiden tapahtumien tallenteet ja kuvaukset

2019

Funding-models for national journals transitioning to open access 17.1.

2018

Tutkimusaineistojen säilyttämisen ulottuvuuksista 18.12.2018

Tukea pysyvien tunnisteiden hyödyntämiseen, tallenne, Filekalvot
18.6.2018 klo 10, Ari Lukkarinen, Jessica Parland-von Essen, Walter Rydman

DMPTuuli vuonna 2018, tallenne

2017

Miten FinELib-neuvottelut edistävät avointa julkaisemista? tallenne, Filekalvot
14.9.2017 klo 13, palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto / FinELib

Tekninen metatieto, tallenne, Filekalvot
14.9.2017 klo 10, kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto

Käsitteletkö tutkimuksessasi henkilötietoja? Muista laatia tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista, tallenne, Filekalvot
7.9.2017 klo 14, lakimies, F.E.C. Antti Ketola, Tietoarkisto

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille, tallenne, kalvot
7.9.2017 klo 10, tietoasiantuntija Tanja Vienonen, Kansalliskirjasto

Aineiston avaajan ABC – Miten avaan aineistoni niin, että se on FAIR ja aidosti jatkokäytettävissä? tallenne, PDF iconkalvot
6.9.2017 klo 14, kehittämispäällikkö Mari Kleemola, Tietoarkisto

Kustantajien tarjoamat avoimen julkaisemisen lisenssivaihtoehdot, tallenne, Filekalvot
25.8.2017 klo 14, hankinta-asiantuntija Terhi Manninen, Kansalliskirjasto / FinELib

Dublin Core -formaatin käyttö elektronisten resurssien kuvailussa, tallenne, kalvot
23.8.2017 klo 14, tietoasiantuntija Tanja Vienonen, Kansalliskirjasto

DMPTuulin keskeiset muutokset (21.8.2017), tallenne, PDF iconkalvot

  • Tuulin keskeiset muutokset loppukäyttäjän näkökulmasta - Minna Ahokas, CSC
  • Tuulin keskeiset muutokset organisaatioiden admin-käyttäjien näkökulmasta - Jari Friman, Helsingin yliopiston kirjasto
  • Keskustelua ja kysymyksiä
  • Syksyn koulutustapahtumia

How do you specify the terms of use for research data? video, Fileslides
12.6. at 2 pm, Legal Counsel IP Maria Rehbinder, Aalto University

Researcher, why and how to use Persistent Identifier, PID? video, slides
9.6.2017, 10 am, Development Manager Esa-Pekka Keskitalo, National Library of Finland

E-viittaamisen uudet käytännöt, tallenne, Filekalvot
8.6.2017, erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto

Pysyvien tunnisteiden käyttö, kohderyhmänä erityisesti tietojärjestelmäasiantuntijat ja kirjastojen henkilökunta, tallenne, Filekalvot
7.6.2017 klo 14, erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto

Kvantitatiivisen tutkimusaineiston kuvailu, tallenne, PDF iconkalvot
6.6.2017 klo 14 tutkimusamanuenssi Eliisa Haanpää, Tietoarkisto

Laadullisen tutkimusaineiston kuvailu, tallenne, PDF iconkalvot
2.6.2017 klo 14 humanististen alojen tieteenala-asiantuntija Katja Fält, Tietoarkisto

Tuuli-työkalun uudet ominaisuudet sekä eri organisaatioissa toteutettavat DMP-projektit (30.5.2017), tallenne, kalvot (PDF iconAhokas), kalvot (PDF iconKokko)

Aila palveluportaalin käyttö, tallenne, PDF iconkalvot
23.5.2017 klo 14 (tietopalvelupäällikkö Hannele Keckman-Koivuniemi, Tietoarkisto)

Oikeuksien hallinnan metadata - hyvät käytännöt, tallenne, Filekalvot
19.5. klo 13, Senior project coordinator, Jessica Parland -von Essen, CSC

Miten määrität aineistolle käyttöehdot? - tutkimusaineistojen lisensointi, tallenne, Filekalvot
16.5. klo 14, Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, Aalto-yliopisto

Mitä metadata on ja miksi se on tärkeää? tallenne, Filekalvot
26.4. klo 14.30, Erityisasiantuntija, Juha Hakala, Kansalliskirjasto

How to publish openly? video, Fileslides
6.4.2017, Associate professor Mikael Laakso, Hanken

Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys ja -saatavuus, tallenne, kalvot
29.3. klo 14, Kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto

Aineiston avaaminen – miten ja miksi? tallenne, Prezi-esitys
14.3.2017 koulutuskoordinaattori Sari Räisänen, ATT-hanke, Kansalliskirjasto

 IDA service; how to store and open your data 17.1.2017, video, slides

Menneiden koulutustilaisuuksien tallenteet

Tietoarkiston ja Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen yhteistyökoulutukset:

Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari 5.4.2017

Ohjelma ja tallenteet

Rajoittaako lainsäädäntö humanistista tutkimusta? 14.9.2016

Ohjelma ja tallenteet

Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa 17.3.2016

Ohjelma ja tallenteet

EU:n tietosuoja-asetus – tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa 31.10.2017

Ohjelma ja tallenteet

Tietosuoja ja tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen -seminaari 1.11.2017

Ohjelma ja tallenteet

Muut avoimen tieteen koulutukset teemoittain

Datan elinkaariseminaari 19.4.2018 Ohjelma ja tallenteet

19.9.2017 Työpaja: ATT-koulutus ja datanhallinnan osaaminen organisaatioissa -case-esimerkkejä ja vertaistukea

Tilaisuus oli tarkoitettu datanhallinnan tukipalveluiden ja avoimen tieteen koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville asiantuntijoille. Tavoitteena on tukea organisaatioita avoimen tieteen koulutuksen ja datatuen toteutuksessa sekä niiden järjestämisessä tarvittavan osaamisen tunnistamisessa.

Koko tilaisuuden tallenne

Ohjelma:

klo 12.20-12.50 Tuleva tohtorikoulujen verkkokurssi (Henriikka Mustajoki) Fileesitystallenne

klo 12.50-13.45 Case-esimerkkejä avoimen tieteen opetuksesta organisaatioissa
•Avoimen tutkimuksen tukipalvelut – Case: Turun yliopiston avoimen tieteen asiantuntijat, informaatikko Päivi Kanerva Fileesitys, tallenne
•Jyväskylän yliopisto, Case: Avoimen tiedon keskuksen toiminta, informaatikko Marja Kokko, JYU Avoimen tiedon keskus Fileesitys, tallenne
•keskustelua, kysymyksiä

klo 14.15-15.15 Datanhallinnan osaamisen kehittäminen ja tuki organisaatioissa - tarvittavat kyvykkyydet
•Case: Helsingin yliopisto, datanhallinnan tuki ja kehittäminen, kehittämispäällikkö Pauli Assinen, Helsingin yliopisto PDF iconesitys, tallenne
•Case: Aalto-yliopisto, "Research Data Management Agents", projektipäällikkö Ilari Lähteenmäki, Aalto-yliopisto Fileesitystallenne
•"Datanhallinnan asiantuntijan työnkuva ja siinä tarvittava osaaminen" datan hallinnan asiantuntija, Turkka Näppilä, Tampereen yliopisto Fileesitys, tallenne

Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet -koulutus tiedelehtien tekijöille 30.-31.1.2017
 
Ohjelma 30.1.
 
10:00 - 12:00 Avoimuus tutkimuksessa ja julkaisemisessa
 
Digitaalista, avointa ja mitattua – tieteellisen julkaisemisen tulevaisuus? (esityksen kalvot)
Jyrki Ilva (tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto)
 
Lehdentekijän ja tutkijan näkökulma (esityksen kalvot)
Hannu Linkola (lehdentekijän ja tutkijan näkökulma, päätoimittaja, Terra-lehti)
 
Ohjelma 31.1.
 
09:30 ‑ 10:00 Tieto liikkeelle! Julkaisutiedonkeruun prosessit, Marja-Leena Harjuniemi, informaatikko, Jyväskylän yliopiston kirjasto (esityksen kalvot)
 
10:15 ‑ 11:30 Tieto matkaa maailmalle Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen, tietojärjestelmäasiantuntijat Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluista (esityksen kalvot)
 
13:00 ‑ 14:00 
 
Erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut: e-viittaamisen käytännöistä eri tieteenaloilla (esityksen kalvot)
 

Vuosien 2015 - 2016 avoimen tieteen koulutusten videotallenteet ovat nähtävissä youtubesta Avoin tiede ja tutkimus -kanavalta

Päivitetty 1.2.2019 10.28