Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan: Askelmerkkejä kuvailun fasilitointiin 30.5.2023

Tapahtumakuva, jossa tapahtuman nimi, aikataulu ja taustalla grafiikkaa.
Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Zoom

Tutkijoiden tulee tuottaa tutkimusaineistoa kuvailevaa ja tutkimusprosessia dokumentoivaa metatietoa jatkuvasti projektin eri vaiheissa. Eri tieteenaloilla on erilaisia aineiston kuvailukäytäntöjä ja useita eri julkaisualustoja. Aineistojen kuvailu ja julkaiseminen vaatii tieteenalakohtaista osaamista. Miten tutkijoita voisi tukea kuvailutyössä? Tämän virtuaalisen työpajan tarkoituksena on kehittää konsepteja ja prosessia, jonka avulla tutkimusorganisaatioiden tukihenkilöt voisivat tuottaa kuvailuohjeita tutkijoiden käyttöön. Työpaja on jatkoa 11.5.2023 klo 10:00-12:00 järjestettävään "Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan, käytännön kokemuksia" -tilaisuuteen.

Aikataulu:

10:00 - 10:45 Anna Salmi: Kuvailun käytäntöjä Jyväskylän yliopistossa

10:45 - 11:00 Työpajaosuuden tehtävänanto & pienryhmiin jakautuminen

11:00 - 11:30 Työpaja-osuus pienryhmissä

11:30 - 11:55 Yhteistyöstö - yhteenveto

11:55 - 12:00 Kiitokset!

Kohdeyleisö: tutkimusorganisaatioiden datatukihenkilöstö sekä korkeakoulujen kirjastohenkilökunta

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://ssl.eventilla.com/event/ErbD6

Järjestäjät: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus oy, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Muut järjestäjät