Fairdata- ja PAS-koulutukset

Koulutus datatuen henkilöstölle

Fairdata-palvelut, datan avaaminen sekä pysyvät tunnisteet 16.12.2019  klo 10
Webinaarissa käydään läpi, miten data järjestellään ja tallennetaan, kuvaillaan ja avataan Fairdata-palveluiden avulla. Tutkimusaineisto saa pysyvän tunnisteen, joka vie kuvailutietoon. Kaikilla tutkimusaineistoilla, jotka avataan tai joiden kuvailutiedot julkaistaan tutkimustuloksen julkaisemisen yhteydessä, on ainutkertainen, pysyvä tunniste, mieluiten DOI tai URN.
Luennoitsija: Jessica Parland-von Essen
Kieli: Suomi
 

Ennakkotietoa PAS-koulutuksista

Kansalliset PAS-palvelut järjestävät kaksi koulutuspäivää syksyllä 2019. Tiistaina 29.10. järjestetään koulutus liittyen PAS-palveluiden rajapintoihin. Koulutuksessa esitellään erityisesti PAS-palvelun REST-rajapinta ja demotaan sen toiminnallisuutta. Tiistaina 26.11. järjestetään koulutus liittyen paketointikomponenttiin. Koulutuksessa käydään läpi paketointikomponentin toiminta konkreettisine harjoituksineen.
 

Vuoden 2019 menneet Fairdata-koulutukset

Webinaari: FAIR-datan yhteentoimivuuden tukeminen
FAIR-data on löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. On tärkeää, että ihmiset ja tietojärjestelmät voivat löytää, saada käyttöönsä, analysoida ja yhdistellä kulloinkin käsillä olevaan tehtävään soveltuvaa tieteellistä dataa. Tämä webinaari tarjoaa lisätietoa FAIR-periaatteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.
 
Webinar: Metadata in Science 20.3.2019,(CSC)
This webinar gives you quick introductions on metadata usage in research data. Metadata needs to be standardized in order to be able to compare data to other data. Metadata schemes are the overall structure for the metadata.
 
Webinaari 16.5.: Vinkkejä datanhallinnan kouluttajille
Toimitko avoimen tieteen ja datanhallinnan kouluttajana ja haluaisit tehdä koulutuksistasi tehokkaampia?
Tässä webinaarissa käymme läpi:
– käytettävissä olevia datanhallinnan koulutus- ja opintomateriaaleja
– oppimistavoitteita, kohderyhmiä, koulutusmuotoja
 
– terveisiä ja vinkkejä Fosterin järjestämältä Train-the-Trainer koulutuspäivältä
 
Webinar 3.6.2019: CSC's new supercomputer Puhti and data storage system Allas (DL2021)
CSC's new supercomputer Puhti and data storage system Allas will be availabe to customers in July. In this webinar we give overview of the new systems and discuss the changes brought to customers by the new environment.


Webinaari 13.6.: FAIR-datan yhteentoimivuus, osa 2
Tämä webinaari on jatkoa 16.4. pidettyyn webinaariin. FAIR-data on löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Tässä webinaarissa keskitymme datan semanttiseen yhteentoimivuuteen. Informaatio tarvitsee tuekseen metatietoa. Määritykset (sanastot, tietomallit ja -rakenteet, koodistot, luokitukset) mahdollistavat tiedon siirtämisen ja käsittelyn tavalla, jossa tiedon merkitys säilyy muuttumattomana ja ymmärrettävänä. Pysyvät tunnisteet tukevat datan löydettävyyttä.
 
Webinar 17.9.: Metax – Metadata Warehouse
Metax is the metadata repository for all research datasets and additional metadata stored in the Fairdata.fi services. In this webinar you will hear how the End User API can be used for example to add, edit and delete datasets.
The webinar goes through things like:
  • retrieving data through Metax API
  • listing your own data sets
  • some case examples e.g. how to browse files using Metax API
Webinar is intended to IT experts / researchers with programming skills.
 
Webinaari 18.9.: Qvain (Light) – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu
Qvain on työkalu, jolla luot tutkimusaineistosi metadatan. Qvain pyrkii tekemään tutkimusaineistojen kuvailusta mahdollisimman helppoa ja yhdenmukaista. Tässä webinaarissa käymme läpi erityisesti Qvain Light -työkalun ominaisuuksia ja käyttöä, sekä tutustumme lyhyesti Qvain Lightin ja Qvaimen eroihin.
 
15.11.2019
15.11.2019 järjestetään CSC:llä organisaatioiden datatukihenkilöille (mm. IDA/Fairdata-yhteyshenkilöt) suunnattu koulutuspäivä, johon tarjotaan myös etäosallistumismahdollisuuden kaikille kiinnostuneille.
 

Koulutuksen tarkoitus on opettaa perustaidot uudistuneiden Fairdata-palveluiden (Qvain ja IDA) käytöstä. Fairdata PAS-palvelusta aiheena mm. Mikä PAS on, mitä se tekee, mitä siihen vaaditaan, kuinka sinne pääsee (sopimukset ja siirtotavat). Lisäksi tilannekatsaus Allas-, ePouta ja Arkaluonteisten aineistojen (Sensitive data platform) -palveluista.

 

Ennakkotietoa vuoden 2019 koulutuksista:

Vuonna 2019 tullaan järjestämään useita koulutuksia / webinaareja koskien uudistuvia Fairdata-palveluita. Vuoden 2019 alussa valmistuu uudistunut, integroitu palvelukokonaisuus Fairdata.fi, joka sisältää palvelut kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin: säilytys, aineistojen haku, kuvailu, julkaisu sekä pitkäaikaissäilytys. Palvelut tukevat järkevää aineistonhallintaa.

Päivitetty 2.12.2019 04.38