Fairdata- ja PAS-koulutukset

Webinaari: FAIR-datan yhteentoimivuus, osa 2

Aika: 13.6. klo 14, Heidi Laine ja Jessica Parland-von Essen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Tämä webinaari on jatkoa 16.4. pidettyyn webinaariin. FAIR-data on löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Tässä webinaarissa keskitymme datan semanttiseen yhteentoimivuuteen. Informaatio tarvitsee tuekseen metatietoa. Määritykset (sanastot, tietomallit ja -rakenteet, koodistot, luokitukset) mahdollistavat tiedon siirtämisen ja käsittelyn tavalla, jossa tiedon merkitys säilyy muuttumattomana ja ymmärrettävänä. Pysyvät tunnisteet tukevat datan löydettävyyttä.
 

Vuoden 2019 menneet Fairdata-koulutukset

 
Webinaari: FAIR-datan yhteentoimivuuden tukeminen
FAIR-data on löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. On tärkeää, että ihmiset ja tietojärjestelmät voivat löytää, saada käyttöönsä, analysoida ja yhdistellä kulloinkin käsillä olevaan tehtävään soveltuvaa tieteellistä dataa. Tämä webinaari tarjoaa lisätietoa FAIR-periaatteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.
 
Webinar: Metadata in Science 20.3.2019,(CSC)
This webinar gives you quick introductions on metadata usage in research data. Metadata needs to be standardized in order to be able to compare data to other data. Metadata schemes are the overall structure for the metadata.
 
Webinaari 16.5.: Vinkkejä datanhallinnan kouluttajille
Toimitko avoimen tieteen ja datanhallinnan kouluttajana ja haluaisit tehdä koulutuksistasi tehokkaampia?
Tässä webinaarissa käymme läpi:
– käytettävissä olevia datanhallinnan koulutus- ja opintomateriaaleja
– oppimistavoitteita, kohderyhmiä, koulutusmuotoja
– terveisiä ja vinkkejä Fosterin järjestämältä Train-the-Trainer koulutuspäivältä
 
Webinar 3.6.2019: CSC's new supercomputer Puhti and data storage system Allas (DL2021)
CSC's new supercomputer Puhti and data storage system Allas will be availabe to customers in July. In this webinar we give overview of the new systems and discuss the changes brought to customers by the new environment.
 

Ennakkotietoa vuoden 2019 koulutuksista:

Vuonna 2019 tullaan järjestämään useita koulutuksia / webinaareja koskien uudistuvia Fairdata-palveluita. Vuoden 2019 alussa valmistuu uudistunut, integroitu palvelukokonaisuus Fairdata.fi, joka sisältää palvelut kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin: säilytys, aineistojen haku, kuvailu, julkaisu sekä pitkäaikaissäilytys. Palvelut tukevat järkevää aineistonhallintaa.

Päivitetty 13.6.2019 08.51