Fairdata- ja PAS-koulutukset

Webinar: Metax – Metadata Warehouse

17.9. at 14, Hannu Kämäräinen

Metax is the metadata repository for all research datasets and additional metadata stored in the Fairdata.fi services. In this webinar you will hear how the End User API can be used for example to add, edit and delete datasets.

The webinar goes through things like:
* retrieving data through Metax API
* listing your own data sets
* some case examples e.g. how to browse files using Metax API

Webinar is intended to IT experts / researchers with programming skills.

Webinaari: Qvain (Light) – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu

18.9.2019 klo 10:00

Luennoitsija: Erja Kortelainen

Qvain on työkalu, jolla luot tutkimusaineistosi metadatan. Qvain pyrkii tekemään tutkimusaineistojen kuvailusta mahdollisimman helppoa ja yhdenmukaista. Tässä webinaarissa käymme läpi erityisesti Qvain Light -työkalun ominaisuuksia ja käyttöä, sekä tutustumme lyhyesti Qvain Lightin ja Qvaimen eroihin.

Qvain Light (etsin.fairdata.fi/qvain) on yksinkertainen työkalu, jolla aineisto kuvaillaan yhden lomakkeen avulla.

Qvaimella (qvain.fairdata.fi) kuvailu tehdään moniosaisen lomakekokonaisuuden avulla koko tietomallia hyödyntäen.

Tämä webinaari soveltuu kaikille.

Fairdata PAS-palvelu

15.10.2019 klo 14, Juha Lehtonen
Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan. Tässä webinaarissa käymme läpi Fairdata PAS-palveluun liittyen PAS-määrittelyt, metadatavaatimukset, hallintaliittymä, siirtotavat ja aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen.
 
 

Koulutus datatuen henkilöstölle

15.11.2019
Järjestämme 15.11.2019 organisaatioiden datatukihenkilöille (mm. IDA/Fairdata-yhteyshenkilöt) suunnatun koulutuspäivän CSC:llä, johon tarjoamme myös etäosallistumismahdollisuuden kaikille kiinnostuneille.
Koulutuksen tarkoitus on opettaa perustaidot uudistuneiden Fairdata-palveluiden (Qvain ja IDA) käytöstä. Fairdata PAS-palvelusta aiheena mm. Mikä PAS on, mitä se tekee, mitä siihen vaaditaan, kuinka sinne pääsee (sopimukset ja siirtotavat). Lisäksi tilannekatsaus Allas-, ePouta ja Arkaluonteisten aineistojen (Sensitive data platform) -palveluista.
Lisätietoa tilaisuudesta elokuun aikana.
 

Vuoden 2019 menneet Fairdata-koulutukset

 
Webinaari: FAIR-datan yhteentoimivuuden tukeminen
FAIR-data on löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. On tärkeää, että ihmiset ja tietojärjestelmät voivat löytää, saada käyttöönsä, analysoida ja yhdistellä kulloinkin käsillä olevaan tehtävään soveltuvaa tieteellistä dataa. Tämä webinaari tarjoaa lisätietoa FAIR-periaatteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.
 
Webinar: Metadata in Science 20.3.2019,(CSC)
This webinar gives you quick introductions on metadata usage in research data. Metadata needs to be standardized in order to be able to compare data to other data. Metadata schemes are the overall structure for the metadata.
 
Webinaari 16.5.: Vinkkejä datanhallinnan kouluttajille
Toimitko avoimen tieteen ja datanhallinnan kouluttajana ja haluaisit tehdä koulutuksistasi tehokkaampia?
Tässä webinaarissa käymme läpi:
– käytettävissä olevia datanhallinnan koulutus- ja opintomateriaaleja
– oppimistavoitteita, kohderyhmiä, koulutusmuotoja
– terveisiä ja vinkkejä Fosterin järjestämältä Train-the-Trainer koulutuspäivältä
 
Webinar 3.6.2019: CSC's new supercomputer Puhti and data storage system Allas (DL2021)
CSC's new supercomputer Puhti and data storage system Allas will be availabe to customers in July. In this webinar we give overview of the new systems and discuss the changes brought to customers by the new environment.


Webinaari: FAIR-datan yhteentoimivuus, osa 2
Aika: 13.6. klo 14, Heidi Laine ja Jessica Parland-von Essen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Tämä webinaari on jatkoa 16.4. pidettyyn webinaariin. FAIR-data on löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Tässä webinaarissa keskitymme datan semanttiseen yhteentoimivuuteen. Informaatio tarvitsee tuekseen metatietoa. Määritykset (sanastot, tietomallit ja -rakenteet, koodistot, luokitukset) mahdollistavat tiedon siirtämisen ja käsittelyn tavalla, jossa tiedon merkitys säilyy muuttumattomana ja ymmärrettävänä. Pysyvät tunnisteet tukevat datan löydettävyyttä.
 

Ennakkotietoa vuoden 2019 koulutuksista:

Vuonna 2019 tullaan järjestämään useita koulutuksia / webinaareja koskien uudistuvia Fairdata-palveluita. Vuoden 2019 alussa valmistuu uudistunut, integroitu palvelukokonaisuus Fairdata.fi, joka sisältää palvelut kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin: säilytys, aineistojen haku, kuvailu, julkaisu sekä pitkäaikaissäilytys. Palvelut tukevat järkevää aineistonhallintaa.

Päivitetty 27.8.2019 10.00