Etiikan päivä 2023

""
Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Helsinki
Tieteiden talo

Vuosittain järjestettävän Etiikan päivän teemana ovat tällä kertaa luonnon- ja ympäristöntutkimuksen alojen eettiset kysymykset.

Ilmoittautuminen on päättynyt 8.3. Tiedustelut: tenk@tenk.fi 

Julkistamistilaisuus klo 10 - 11 ja iltapäivän seminaari klo 12 - 16 striimataan. Striimin seuraaminen ei vaadi ilmoittautumista. Striimin seuraajilla ei ole mahdollisuutta osallistua keskusteluun. Striimi on katsottavissa viikon ajan. Seuraa livestriimiä YouTubessa klo 10 - 16

Etiikan päivä 2023: Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen etiikkaa

OHJELMA

Aamupäivän työpajat ja julkistamistilaisuus

klo 9 – 11 Luonnonvaraisten eläinten merkintämenetelmät -työpaja, sali 505 (5. kerros)
Työpajassa saadaan tietoa eläimillä nykyisin käytettävistä merkintämenetelmistä kalojen, lintujen ja suurempien nisäkkäiden osalta. Eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistuessa uudistuu myös näitä säätelevä asetus.

 • Luonnonvaraisten eläinten merkintä hyvinvointilainsäädännön uudistuessa, Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö
 • Merkintämenetelmät linnuilla, Petteri LehikoinenLuonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
 • Merkintämenetelmät suuremmilla nisäkkäillä, Mervi Kunnasranta ja Katja Holmala, Luonnonvarakeskus
 • Merkintämenetelmät kaloilla, Riina Huusko, Luonnonvarakeskus
 • keskustelua

Huom! Työpajaan voi osallistua myös etänä. Liity Teams-kokoukseen tästä linkistä.

Järjestäjä: Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES.

klo 10 – 11 Tarkistuslista luonnon- ja ympäristöntutkimukselle -työpaja, sali 207 (2. kerros)
Ideoidaan eettistä tarkistuslistaa luonnon- ja ympäristöntutkimukselle. Vetäjänä asiantuntija Eero Kaila, TENK.

Järjestäjä: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

klo 10 – 11 HTK 2023 -ohjeen julkistamistilaisuus, sali 104 (pohjakerros)
Julkistetaan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023.

 • Tervetuloa, puheenjohtaja Riitta Keiski, TENK
 • HTK 2023 -ohjeen julkistaminen, ylijohtaja Atte Jääskeläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • HTK-ohjeen päivityksen tavoitteet ja uuden ohjeen esittely, pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof ja erityisasiantuntija Minna Aittasalo, TENK
 • Tutkimusyhteisön kommenttipuheenvuoro, TKI-ylijohtaja Terhi Kilpi, THL
 • Tutkimusyhteisön kommenttipuheenvuoro, johtaja (strateginen tutkimus) Päivi Tikka, Suomen Akatemia
 • keskustelua

Tilaisuutta voi seurata myös livestriiminä Tieteiden talon YouTube-kanavalla.

Järjestäjä: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

Lounastauko klo 11 – 12 (omakustanteinen)

Seminaari

Tieteiden talo, sali 104 (pohjakerros)

klo 12 Seminaarin avaussanat 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Riitta Keiski, Oulun yliopisto

klo 12.10 Kuinka paljon luontoon tarvitsee puuttua? Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettiset kysymykset tutkijan näkökulmasta

Geoeettisiä, -esteettisiä, -filosofisia ja sosio-geologisia näkökulmia kaivostoimintaan
Erikoisasiantuntija Toni Eerola, Geologian tutkimuskeskus

Eettisiä näkökulmia metsäntutkimukseen
Tutkimuskoordinaattori Anna Lintunen, Helsingin yliopisto

Tuntematon maa - eläintutkimusta sademetsän siimeksessä
Professori Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto 

Poikkitieteellinen kalastustutkimus: tapaus Tenon lohen suojelu
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus 

klo 14 Kahvitarjoilu

klo 14.30 Kuinka vahinko estetään? Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettinen ennakkoarviointi 

Ei merkittävää haittaa -periaate (DNSH) ja sen soveltaminen
Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus

Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tarvekartoituksen tulokset
Yksikönjohtaja Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus, TENK, ja asiantuntija Eero Kaila, TENK

Yhteenveto ja TENKin toimenpiteet
Yliopistonlehtori Simo Kyllönen, Helsingin yliopisto, TENK

Työpajojen terveiset ja kansallisten eettisten neuvottelukuntien ajankohtaisia uutisia

klo 16 Seminaari päättyy

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin tällä verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 8.3.

Puhujat

Kaj Forsius on koulutukseltaan diplomi-insinööri (TKK 1992) ja toimii Suomen ympäristökeskuksessa projektipäällikkönä. Forsiuksella on pitkä kokemus kansainvälisistä teollisuuden päästöihin ja Itämeren suojeluun liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Forsius on johtanut projektia, jossa on kehitetty ohjeistusta Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) soveltamiseen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa.

Juha Hiedanpää, HT, on luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan ja -hallinnan tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa (Luke). Hän tutkii monimuotoisuus-, ja villieläin- ja maankäyttöpolitikkaa. Hän on Luken luonnontieteellisen eettisen toimikunnan jäsen. Hän on julkaissut muun muassa kirjan Environmental Heresies: A Quest for Reasonable (yhdessä Daniel W. Bromleyn kanssa, Routledge, 2016).

Simo Kyllönen, VTT, on etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija ja ilmastoeetikko. Hän toimii tutkimusetiikan ja avoimen tieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa (HY) ja hänen vastuullaan on tutkimusetiikan opetus kaikille HY:n tohtoriopiskelijoille. Hän on ensimmäistä kauttaan jäsenenä Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa ja varajäsenenä HY:n ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnassa. Aiemmin hän on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan jäsen. 

Anna Lintunen on puiden ekofysiologian dosentti ja tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopiston monitieteisessä Ilmakehätieteiden keskuksessa. Hän tutkii puiden rakennetta ja toimintaa, ja erityisesti niiden muutoksia ympäristön muuttuessa. Esityksessään hän heittäytyy pohtimaan metsäntutkimuksen etiikkaa, vaikka myöntää yleensä kirjoittavansa rahoitushakemuksiin, ettei projektiin liity eettisiä kysymyksiä. 

Sirpa Thessler toimii Luonnonvarat-yksikön johtajana Luonnonvarakeskuksessa. Hän on TENKin varapuheenjohtaja sekä Luonnonvarakeskuksen luonnontieteellisen eettisen toimikunnan jäsen. Thessler on filosofian tohtori maantieteestä, ja hänen tutkimusalaansa on soveltava kaukokartoitus- ja paikkatietotutkimus.

Ilari E. Sääksjärvi on biodiversiteettitutkimuksen professori Turun yliopistossa ja Luontopaneelin varapuheenjohtaja. Hän on tutkinut erityisesti Amazonian luonnon monimuotoisuutta ja löytänyt parinkymmenen vuoden aikana esimerkiksi satoja tieteelle tuntemattomia eläinlajeja. Sääksjärvi johtaa monitieteisiä SA BIODIFORM- ja STN BIODIFUL-konsortioita, joiden tavoitteena on löytää uudenlaisia työkaluja luontokadon pysäyttämiseksi.

Järjestäjät

Etiikan päivän 2023 järjestävät yhteistyössä:

 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK
 • Geenitekniikan lautakunta GTLK
 • Suomen Tiedeakatemiat
 • Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
 • Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
 • Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES
Osallistuminen
Paikan päällä
Tapahtuman järjestäjä
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)