EOSC Pohjoismaissa – politiikoista toimeenpanoon -työpaja NeiC-konfrenssissa

Kuvituskuva, jossa pilviä
Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Oslo

Työpajan järjestää EOSC Nordic -projekti ja sen tavoitteena on keskustella EOSC:n käyttöönoton edistymisestä Pohjoismaissa ja Baltian maissa, analysoida olemassa olevia esteitä ja haasteita sekä tuoda esiin toimeenpanon parhaita käytäntöjä.

Työpaja tuo yhteen i) Euroopan ja aluetason päättäjiä, ii) Pohjoismaiden edustajia, jotka toimivat aktiivisesti EOSC:n hallinnossa (EOSC Steering Board & EOSC Association) sekä EOSC:n kansallisissa rakenteissa sekä iii) keskeisiä sidosryhmiä, jotka edesauttavat EOSC:n käyttöönottoa (palveluntarjoajat, käyttäjät, asiantuntijat) alueella.

Työpaja rakentuu kahden keskeisen aiheen ympärille:

  • EOSC:n koordinointi, politiikkatoimet ja sitoutuminen Pohjoismaissa: Mikä on ollut EOSC:n vaikutus alueella tähän mennessä ja millaisia odotuksia sille on tulevaisuudessa? Mitä esteitä on EOSC:n käyttöönotolle? Mitä toimia tarvitaan, jotta EOSC saadaan osaksi kansallisia tiekarttoja?
  • LUMI: malli EOSC:lle?: Pohjoismaat ovat tehneet merkittäviä investointeja uuteen laskenta- ja tekoälyinfrastruktuuriin (LUMI). Voiko EOSC hyötyä LUMIsta? Miten LUMI:n (EuroHPC) ja EOSC:n välille voidaan rakentaa synergioita? Voidaanko LUMI:n liiketoiminta- ja rahoitusmallia käyttää esimerkkinä EOSC:ssa?

Ilmoittautuminen

EOSC Nordic:n työpaja pidetään konferenssin ensimmäisenä päivänä maanantaina 30. toukokuuta. Lue lisää EOSC Nordic-työpajasta konferenssin verkkosivulta.

Ilmoittautudu konferenssiin ilmoittautumisportaalin kautta. Jos haluat osallistua vain EOSC Nordic -työpajaan, rekisteröidy vain yhdeksi päiväksi ja valitse päivämääräksi 30.5.

NeIC 2022 -konferenssi järjestetään Oslossa 30.5.-1.6.2022. Tapahtuman tavoitteena on tarjota pohjoismaisten e-infrastruktuurien edustajille mahdollisuus verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden pohjoismaalaisten kollegoiden kanssa sekä jakaa tietoa ja asiantuntemusta mielenkiintoisista projekteista ja muista ajankohtaisista asioista.

Picture: Unsplash, Pero Kalimero.

Osallistuminen
Paikan päällä
Tapahtuman teemat