DMP-konsortion yleiskokous

Ihmisiä tulossa pöydän ääreen kokoustamaan
Alkaa
Loppuu

DMP-konsortio on yhteistyöverkosto tutkimuksen aineistonhallinan suunnittelun edistämiseksi Suomessa. Yleiskokouksessa käsitellään mm. konsortion sääntöjä ja toimintasuunnitelmaa sekä DMP-työkalun ja -palvelun kehitystiekarttaa.

Konsortioon kuuluu 32 suomalaista korkeakoulua ja tutkimusorganisaatiota. Konsortion toimintaa ohjaa jäsenien asettama ohjausryhmä

Kuva: Pexels/Fauxels

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat