Kustantajahintatietoaineisto 2010–2016

Viimeksi päivitetty 15.4.2021

Tämä tietoaineisto sisältää suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tieteellisille kustantajille ja välittäjille maksamia tilausmaksuja vuosilta 2010–2016. Tietoaineistossa tilausmaksut on ilmoitettu sopimuksittain vuositason kokonaishintoina aina yhtä kustantajaa tai välittäjää kohden. Tietoaineistossa on lisäksi tietoja sopimusten sisältämistä aineistokokonaisuuksista sekä hankintatavoista.

Tietoaineistosta saattaa puuttua tietoja, organisaatiorakenteet ja aineistotilausten sisällöt ovat muuttuneet ajanjakson aikana ja hinnat on esitetty euroissa käyttäen valuuttamuunnoksia. Tietoaineiston koostamisesta ja siinä käytetyistä muuttujista voi lukea lisää kohdasta Kustantajahintatietoja.

Tietoaineiston lisenssi

Tietoaineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (CC BY 4.0). Tekijä on opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen rahoittamana Avoin tiede ja tutkimus 2014–2017 -hanke. Julkaisija ja oikeudenhaltija on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Voit siis käyttää ja jakaa aineistoa vapaasti sekä muokata sitä, kunhan nimeät tekijän oheisen viittausohjeen mukaisesti.

Viittausohje

Kustantajahintatiedot Suomessa 2010–2016, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen rahoittama Avoin tiede ja tutkimus 2014–2017 -hanke http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-kata20170613104454620616

Yhteystiedot

Tietopyyntöön liittyvissä asioissa: sami.niinimaki@minedu.fi

Aineistoihin liittyvissä asioissa: finelib@helsinki.fi

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan tärkeitä kulmakiviä ovat avoimen tieteen edistäminen ja julkisen rahoituksen läpinäkyvyys. Digitalisaatio ja avoimeen tieteeseen liittyvä julkaisemisen toimintatapojen muutos on luonut tieteellisille kustantajille uusia palvelun tuottamisen malleja. Näiden moninaisia vaikutuksia tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien toimintaan ja maksamiin kustannuksiin ei ole vielä kattavasti selvitetty.  

Tällä aloitteella OKM edistää läpinäkyvyyttä ja reilua kilpailua tieteellisen julkaisemisen maailmassa sekä tukee julkisesti rahoitettujen tutkimusorganisaatioiden ja niiden kirjastojen laadukasta ja kestävää toimintaa. Euroopassa on asetettu tavoitteeksi tutkimusjulkaisujen 100% avoimuus vuoteen 2020 mennessä. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan toimenpiteitä niin palvelumallien kuin kokonaiskustannusten hallinnassa. Kustantajahintojen julkistaminen on laajasti tunnistettu keskeiseksi konkreettiseksi toimenpiteeksi avoimuuden lisäämisessä (esim. Amsterdam Call for Actions 2016).

Suomessa tiedonkeruu sai alkunsa Leo Lahden tehtyä Aalto-yliopistolle tietopyynnön Open Knowledge Finland ry:n Avoimen tieteen työryhmän puolesta. Tietopyyntö johti lopulta hallinto-oikeuden ratkaisuun (
05737/14/1203), jossa yliopiston kustantajille maksamat kokonaishinnat todettiin julkisuuslain tarkoittamiksi julkisiksi tiedoiksi.  

Hintatietojen keruu ja julkaisu kannattaa tehdä kerralla ja kootusti, jotta saatu hyöty on mahdollisimman suuri. Tilausmaksuhintojen avoimuuden avulla tuodaan esiin tilausmaksuihin perustuvan julkaisumallin kustannuksia. Kirjoittajamaksuja (author publication charge, APC) ei ole toistaiseksi mahdollista kartoittaa liian kirjavien käytäntöjen takia, mutta on arvioitu että Suomessa niihin menee yhteensä vähintään miljoona euroa vuodessa. Jatkossa myös kirjoittajamaksuja kartoitetaan tarkemmin.