Vapaus julkaista - rajoittaako Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus tutkijaa?

24.10.2019
Kuvituskuva.

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen ensimmäisen osaluonnoksen ja tutkimuksen vapauden suhde on herättänyt tutkimusyhteisössä keskustelua.

On jopa pohdittu, rajoittaako luonnos tutkijoiden vapautta valita julkaisukanavansa. Huoli on kuitenkin aiheeton, sillä linjaus voi parhaimmillaan jopa lisätä tutkijan vapautta.

Harhakuva luonnoksen rajoittavuudesta saattaa syntyä, jos linjausta ajatellaan lakitekstinä. Kyseessä ei kuitenkaan ole laki, vaan tutkimusyhteisön yhteisessä keskustelussa valittuja tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden periaatteita ja tavoitteita sisältävä linjaus. Se ei siis poista tutkijan juridista oikeutta julkaista tutkimustuloksiaan millä tahansa kanavalla, jonka kanssa hän on julkaisemisesta sopinut.

Laatu vs. avoimuus

Juridisen vapauden lisäksi voidaan pohtia myös julkaisemisen rakenteellista vapautta. Jo nykytilanteessa tutkimuskäytännöt- ja rakenteet ohjaavat tutkijaa julkaisemaan tietynlaisissa lehdissä, koska tutkimusyhteisön laadukkaiksi kokemissa lehdissä julkaiseminen herättää arvostusta ja auttaa tutkijaa etenemään urallaan. Jos tutkijan alalla ei vielä ole ollut laadukkaiksi koettuja avoimia julkaisukanavia, ovat rakenteet rajoittaneet tutkijan mahdollisuutta julkaista tuloksensa avoimesti.

Yksi linjauksen osaluonnoksen kantavista periaatteista on, ettei tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta pitäisi edistää tutkimuksen laadun kustannuksella. Luonnos toki puhuu tavoitteissaan siitä, että tutkijoiden tulisi priorisoida tutkimusten julkaisemista avoimen saatavuuden mahdollistavissa julkaisukanavissa. Priorisoinnilla viitataan luonnoksessa kuitenkin vain tapauksiin, joissa tutkija harkitsee useamman laatutasoltaan suunnilleen samanlaisen julkaisukanavan välillä. Luonnos ei siis kehota tutkijaa valitsemaan tutkimukselleen avoimen saatavuuden mahdollistavaa julkaisukanavaa laadukkaan julkaisukanavan sijasta.

Pois vastakkainasettelusta

Linjauksen laatimisen yhtenä päämääränä on luoda tilanne, jossa tutkija ei joutuisi valitsemaan tutkimuksen laadun ja avoimuuden välillä. Päämääränä on siis uudistaa tutkimusjulkaisemisen rakenteita sillä tavoin, että jokaisella tutkimusalalla tutkijoiden käytössä olisi tarpeeksi avoimen saatavuuden sallivia ja laadullisesti korkeatasoisia julkaisukanavia.

Linjaus mahdollistaa päämäärän saavuttamisen, koska sitä voi esimerkiksi käyttää apukeinona kansainvälisten tutkimusjulkaisijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Näin linjaus kannustaa luomaan laadukkaita julkaisukanavia, joissa välitön avoin saatavuus on mahdollista. Kun avoimesta saatavuudesta tulee tutkimusjulkaisemisen oletusarvo, on tutkija täysin vapaa valitsemaan julkaisukanavansa laadun perusteella.

Kuva: Unsplash.

Julkaistu: 24.10.2019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös