Kommentoi luonnosta Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositukset tutkimusorganisaatioille

25.3.2020
Kuvituskuva

Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen suosituksesta Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositukset tutkimusorganisaatioille.

Luonnokseen pyydetään kommentteja 19.4.2020 mennessä.

Suosituksen tarkoituksena on täsmentää Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta ja tukea tutkimusorganisaatioissa tehtävää työtä avoimen julkaisemisen ja saatavuuden puolesta. Luonnoksessa esitetään suosituksia tutkimusorganisaatioiden julkaisupolitiikasta, tutkimusrahoitukseen kytkeytyvistä kysymyksistä sekä tukipalveluihin, viestintään ja seurantaan liittyvistä käytänteistä.