Resebloggar från EOSC Finnish Forum och International Data Week

15.11.2023
Landskap i Salzburg mot solnedgång

Resebloggar från International Data Week i 23.–26.10 Salzburg.

Fyra sakkunniga fick genom CSC och EOSC Finnish Forum stöd för medverkan i eller resor till International Data Week 2023 i Salzburg, där RDA:s stämma och SciDataCon 2023 gick av stapeln 23.–26.10. I bloggarna nedan berättar de om sina resor (på engelska).

Alla texter finns på vår engelska webbplats.

Bild: Awakening Salzburg, Päivi Kanerva

Du kan också vara intresserad av