Med det här formuläret kan du underteckna deklarationen för öppen vetenskap och forskning som privatperson eller som representant för din organisation. 

Namn
Jag undertecknar ...
Jag bekräftar att informationen jag gett är korrekt. Genom att skicka informationen bekräftar jag att jag är personen ovan. Om jag undertecknar å min organisations vägnar bekräftar jag att jag har fullmakt att göra det. Jag ger Vetenskapliga samfundens delegation rätt att publicera antingen mitt namn eller namnet på organisationen jag företräder på en sida med en lista på undertecknare.