Artiklar från författaren:
Hanna-Mari Puuska

20.4.2021

För att kunna beakta även annat än publiceringsuppgifter i meriteringen och bedömningen av forskare krävs att uppgifterna ansvarsfullt sammanställs på ett ställe där de är lättillgängliga.