Workshop: Riskanalys för öppen tillgång till publikationer

Spinning top
Starttid
Sluttid

Under denna workshop funderar vi på vilka risker som är förknippade med förverkligandet av Policyn för öppen tillgång till forskningspublikationer och hur dessa risker kan klassificeras. 

Workshopen är en del av en bredare riskanalys inom öppen vetenskap och forskning. Evenemanget är öppet för alla intresserade, men notera att diskussionen går främst på finska.

Bild: Piret Ilver / Unsplash

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap