Workshop: Öppen vetenskap på svenska

Vetenskapstermpanken i Finland -logo.
Starttid
Sluttid

Termarbetet kring öppen vetenskap fortsätter. Arbetsgruppen översätter de finskspråkiga Avoin tiede-termerna på Vetenskapstermbanken.

Delta genom att kontakta Nina Järviö: nina.jarvio a tsv.fi

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap