Workshop om policyn för öppna lärmetoder

Händer på en läsplatta samt plastkuber
Starttid
Sluttid

Denna workshop presenterar arbetet med policyn för öppna lärmetoder. Tillsammans funderar vi på hur öppna lärmetoder kan förändra högskoleutbildiningen och hur policyn svarar på de utmaningar inlärare och lärare möter. Evenemanget riktar sig särskilt till lärare och studenter vid högskolor.

Kuva: Robo WunderkindUnsplash

Deltagande
Online
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap