Workshop om den öppna vetenskapens arkitektur

En vågformig byggnad som består av ljusa balkar.
Starttid
Sluttid
Plats
Helsinki
Tieteiden talo

Under workshopen presenteras arbetet med en målarkitektur för öppen vetenskap och forskning. Deltagarna får också delta i arbetet genom att skapa serviceprocesser.

Workshopen ordnas på Vetenskapens hus (Kyrkogatan 6, Helsingfors). Observera att arbetsspråket är finska.

Program

10–12 Presentation av arkitekturarbetet
12–13 Sekretariatet bjuder på lunch
13–15 Arbete i smågrupper

Deltagande
På plats
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap