What it takes: Open your research data

Illustration: mörk bakgrund med webinariets titel i vitt.
Starttid
Sluttid

[På engelska] Vad krävs för att öppna forskningsmaterial? Helsingfors universitets datastöd ordnar ett webinarium för att svara på frågan.

Program (på engelska)

13:00–13:05 Inledningsord: Tanja Lindholm, Helsingfors universitets datastöd
13:05–13:20 Ilkka Lappalainen, Elixir Finland  
13:20–13:35 Mietta Lennes, Språkbanken i Finland
13:35–13:50 Tuomas Alaterä, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
13:50–14:05 Diskussion 

PAUS 

14:10–14:25 Kari Lahti, Finlands artdatacenter
14:25–14:40 Jouni Tikkanen, journalist och författare
14:40–14:55 Diskussion 
14:55–15:00 Avslutning

Mera information och länk till webinariet: "What it takes: Open your research data" webinar 25 March 2021 at 13–15. | Helsingfors universitet (helsinki.fi)

 

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Helsingfors universitet