Webbseminarium: Plan S, publikationsarkiv och forskningsinformationssystem

Närbild på svart tangentbord
Starttid
Sluttid

[På finska] Kansalliskirjasto järjestää yhdessä Suomen Akatemian ja Finn-ARMA -verkoston julkaisutiedonkeruuryhmän kanssa webinaarin, jonka aiheena ovat Plan S:n julkaisuarkistoja koskevat vaatimukset.

Eurooppalaisten tutkimusrahoittajien Coalition S -yhteenliittymän lanseerama Plan S pyrkii nopeuttamaan siirtymistä tieteellisten julkaisujen välittömään avoimuuteen. Plan S kohdistaa vaatimuksia myös julkaisujen rinnakkaistallentamiseen käytettäville julkaisuarkistoille.

Tilaisuus on suunnattu julkaisuarkistojen ja tutkimustietojärjestelmien parissa työskenteleville ja muillekin aihepiiristä kiinnostuneille.

Webinaari tarjoaa Plan S:n vaatimuksia ja ohjeistuksia koskevien perustietojen lisäksi mahdollisuuden niitä koskevaan keskusteluun.
 

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Finn-ARMA
Nationalbiblioteket
Suomen Akatemia