UNESCO-workshoppar om öppen vetenskap

Nio tecknade människoansikten i rutnät
Starttid
Sluttid

UNESCO ordnar fem workshopar för att stödja förverkligandet av den nya rekommendation för öppen vetenskap (på engelska).  Workshoparna behandlar fem temaområden:

  • Open Science Capacity Building (12.5.) 
  • Open Science Policies and Policy Instruments (23.5.) 
  • Open Science Funding and Incentives (9.6.)               
  • Open Science Infrastructures (7.7.) 
  • Open Science Monitoring Framework (15.9.)       

Anmälning sker på UNESCOs webbplats: Implementation of the UNESCO Recommendation on Open Science.

 

Deltagande
Online