Seminarium: Tiedon tähden – Knowledge first

Illustration med texten Tiedon tähden, Knowledge First
Starttid
Sluttid
Plats
Helsingin yliopisto

På Nationalbibliotekets seminarium diskuteras såväl betydelsen av och möjligheterna med öppen vetenskap som det digitala kulturarvets roll i samhället.

Genom seminariet firar Nationabliblioteket Kristiina Hormia-Poutanen, servicedirektör för Biblioteksnättjänsterna. Hennes framgångsrika karriär sträcker sig från kärnan i det finländska biblioteksnätverket till den internationella biblioteksvärlden.

Seminariet är på engelska.

Talare

 • Jyrki Hakapää, Finlands Akademi
 • Jyrki Ilva, Nationalbiblioteket
 • Minna Karvonen
 • Heli Kautonen, Åbo universitetsbibliotek
 • Mikael Laakso, Hanken
 • Johanna Lilja, Nationalbiblioteket
 • Krister Lindén, FIN-CLARIAH
 • Julien Roche, biblioteken vid unviersitetet i Lille, LIBER
 • Kalle-Antti Suominen, Åbo universitet
 • Mikko Tolonen, Helsingfors universitet
 • Arja Tuuliniemi, FinELib
 • Harry Verwayen, Europeana Foundation
 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek

Bild: Marko Oja. Bilden omfattas inte av CC BY-licensen.

Deltagande
På plats
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Andra arrangörer