Mot öppen utbildning – verktyg och praxis för öppna lärresurser och distansundervisning

Distansmöte: kaffekopp vid laptopskärm med mötesdeltagare
Starttid
Sluttid

[På finska] Hur gör du din undervisning mer öppen och tillgänglig? Hur ser god praxis för distansundervisning ut, var hittar du öppna läromedel? Detta webinarium visar vägen

Expertgruppen i öppen utbildning ordnar ett webinarium riktat till lärare, läromedelsförfattare och stödservice för undervisning. Förhandsanmälan är obligatorisk och öppen till 7.2.

Bild:  Chris MontgomeryUnsplash

Deltagande
Online
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap