Höstworkshop i öppen vetenskap 2021

Två personer skriver på en whiteboard.
Starttid
Sluttid

Workshopen är en möjlighet för expertgrupperna och arbetsgrupperna i öppen vetenskap att diskutera gemensamma ärenden och jobba tillsammans. Arbetsspråket är finska om inte annat anges.

Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap