En titt i kristallkulan: Öppen vetenskap i Europa

Axel Gillbergin julkaisema Tukholman kartta vuodelta 1906
Starttid
Sluttid

Kungliga biblioteket i Stockholm ordnar ett webbinarium om vad som är på gång inom öppen vetenskap och öppen tillgång i Europa. 

På programmet står diskussion om EOSC (European Open Science Cloud) och forskningsbibliotekens roll, den nya publiceringsplattformen för EU:s kommande ramprogram Horizon Europe och inlägg av forskare som har erfarenhet av att använda liknande plattformar. Deltagarna får också inblick i den nationella och internationella utvecklingen inom öppen tillgång från en forskningsfinansiärs perspektiv. Det kommer även att ges tillfälle för frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Webinariet riktar sig till personer på forskningsbiblioteken som jobbar med, eller är intresserade av, öppen tillgång och öppen vetenskap men även andra intresserade är välkomna.

Sista anmälningsdag är den 11 december, och det är gratis att delta.

Bild:  Karta över Stockholm med omgifningar, Axel Gilllberg, 1906. http://libris.kb.se/bib/17258052. Licens: Creative Commons erkännande

Deltagande
Online
Ansvarig organisation
Andra arrangörer