Avoimen tieteen käsikirja tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille

Avoimen tieteen käsikirja on tarkoitettu tutkijoille, tutkimusryhmille ja tutkimusorganisaatioille auttamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyntämisessä ja edistämisessä. Käsikirjaa on työstetty hankkeessa kaikkien kiinnostuneiden kesken kevään ja kesän 2015 aikana. Käsikirjaa kehitetään ja täydennetään jatkuvasti. Kommentteja ja ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen avointiede at postit.csc.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta. Tämä Käsikirjan verkkoversio perustuu viimeisimpään työversioon.

Käsikirjasta on olemassa myös lyhennetty, tutkijoille suunnattu versio Forskarens handbok till öppen forskning.(PDF)

Creative Commons -lisenssi
Avoimen tieteen käsikirja, jonka tekijä on Opetus- ja kulttuuriministeriö, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja

Tieteen kehityksessä mukana pysymiseksi myös Suomessa tulisi varmistaa riittävä avoimen tieteen osaaminen. Tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden tulisi varmistaa tiedonhallinnan riittävä osaaminen, jotta tutkimusaineistot, -menetelmät, ja -tutkimusjulkaisut voidaan saattaa mahdollisimman avoimesti kaikkien saataville. Avoin tiede ja tutkimus -­hanke tukee tutkijoita ja organisaatioita näissä pyrkimyksissä luomalla ohjeistuksia ja palveluita sekä kehittämällä kannusteita. Tieteen avoimuutta tukevana yleisenä periaatteena on, että tutkimusaineistojen ja ­julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja aineistojen käyttöehdot määritellään selkeästi.

Tutkijoille avoimuus voi näyttäytyä sekä uhkana että mahdollisuutena. Toimintaympäristön muutos tarjoaa kuitenkin tutkijalle monia mahdollisuuksia edistää työtään ja sen vaikuttavuutta, mutta muutos vaatii usein paneutumista uusin asioihin, kuten tiedonhallintaan tai tekijänoikeuksiin. Tämän käsikirjan on tarkoituksena olla tässä tutkijan ja tutkimushallinnon apuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä Avoin tiede- ja tutkimus -hanke suosittelee tutkimuksen tulosten julkaisemista avoimella lisenssillä tai avoimena lähdekoodina. Yleisenä periaatteena on, että tutkimusaineistojen ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja käyttöehdot tuodaan selkeästi esille. Avoimille aineistoille suositellaan, standardimuotoista koneluettavaa lisenssiä CC BY 4.0. Tutkimusaineistoja kuvailevat metatiedot suositellaan lisensoimaan käyttöluvalla CC0. Tietokoneohjelmille hyvä lisenssi on MIT-lisenssi, sillä se sallii kaiken käytön, myös kaupallisen, mitä korostetaan sekä EU:n että kansallisella tasolla. Tutkijoita, tutkimusryhmiä ja tutkimusorganisaatioita kehotetaan hyödyntämään olemassa olevia palveluita kuten esimerkiksi Euroopan tasolla suositellut PubMed central, arXiv, OpenAIRE, Zenodo sekä Suomessa IDA, Etsin, Aila ja Kielipankki sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omat julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät.

 

 

 

  seuraava sivu >