Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri

Kun olosuhteet ovat otolliset, luova oivaltaminen on helpompaa.

Hyvien olosuhteiden luomiseen tarvitaan kokonaiskuvaa, jonka pohjalta voidaan kehittää ja tukea tutkimusprosessia. Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri luo kokonaiskuvan tutkimuksen pääprosesseista ja näitä tukevista palveluista. Kyseinen tavoitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tieteen ja tutkimuksen tietojen ja palvelujen avoimuuden periaatteita, tietojenvaihtoa sekä palveluiden kehittämistä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurilla muodostetaan tavoitetila, joka mahdollistaa nykyisen tutkimusprosessin kaikkien vaiheiden avoimuuden ja jolla voidaan kiihdyttää tieteen tekemistä, mutta myös mahdollistaa uudenlaisen, ketterämmän ja yhteisöllisemmän tavan tutkia ja tehdä tiedettä. Viitearkkitehtuuri jäsentää ja määrittää avoimen tieteen ja tutkimuksen kokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.

Arkkitehtuurin pohjalta tullaan laatimaan eri kohderyhmille omat keskeiset viestit ja ohjeet hyödyntämisestä ja soveltamisesta. Selkeällä roolituksella ja työnjaolla sekä yhteentoimivuuden edistämisellä voidaan tukea tutkijoita ja tutkimusryhmiä toimimaan avoimesti.

 

 

Viitearkkitehtuuria esiteltiin korkeakoulujen johdolle ja muille tutkimuksen toimijoille 4.3.2016 seminaarissa "Kokonaiskuva avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluista ja tutkimusprosessin avoimuudesta"

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan sekä esitystallenteisiin ja -kalvoihin.