Tuuli FAQ

Perustietoja Tuulista

Mikä Tuuli on?

DMPTuuli on työkalu aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseen ja se on Digital Curation Centren (UK) tuottaman DMPonlinen suomalainen instanssi, joka on toteutettu Tuuli-projektissa 2015­­–2017.  Palvelun tarjoaa vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö.

DMPonlinen FAQ.

Tuulin rekisteriseloste.

Kuka voi käyttää Tuulia?

Kuka tahansa voi rekisteröityä työkalun käyttäjäksi ja luoda käyttäjätunnukset osoitteessa: www.dmptuuli.fi

Työkaluun ei toistaiseksi voi kirjautua Haka-tunnuksilla.

Miten aloitan Tuuli-työkalun käyttämisen?

Voit rekisteröityä työkalun käyttäjäksi "Create account" -toiminnolla osoitteessa www.dmptuuli.fi . Odota, että saat sähköpostiisi rekisteröitymisen vahvistamista koskevan viestin ja toimi ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen voit kirjautua sisään työkaluun ja aloittaa suunnitelman laatimisen valitsemalla ensin "Create plan" sen jälkeen haluamasi DMP-pohjan. Voit vastata suunnitelmapohjan kysymyksiin haluamassasi järjestyksessä.

Käyttöliittymän kieli

Työkalun käyttöliittymä on tällä hetkellä tarjolla englanninkielisenä. Käyttöliittymästä tulee vuoden 2017 aikana tarjolle myös suomenkielinen versio.

Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen

Mikä on aineistonhallintasuunnitelma (DMP, Data Management Plan)?

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan, miten tutkimuksessa käytetty aineisto hankitaan, miten sitä säilytetään, miten sitä käytetään tutkimuksessa sekä mitä tutkimusdatalle tehdään tutkimuksen päätyttyä. DMP on muuttuva dokumentti ja sitä on tarkoituksenmukaista täydentää tutkimuksen edetessä. Suunnitelman laatimisen tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että tutkimusaineistojen keräämisessä, säilyttämisessä ja jakamisessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Miksi tekisin suunnitelman Tuuli-työkalun avulla?

Suunnitelman voin laatia ilman työkalujakin. DMPTuuli tarjoaa kuitenkin suunnitelmalle selkeän rakenteen sekä ohjeistuksen, joka auttaa DMP:n laatimisessa. Työkalussa on tarjolla eri rahoittajien vaatimusten mukaisia suunnitelmapohjia, geneeristä ohjeistusta suunnitelmien laatimiseen sekä organisaatiokohtaista ohjeistusta, joka auttaa suunnitelman laatijaa esimerkiksi ottamaan huomioon oman tutkimusorganisaationsa datapolitiikan suositukset. 

Voinko tehdä tai jakaa aineistonhallintasuunnitelman yhteistyökumppanini kanssa?

Kyllä. Lähtökohtaisesti vain suunnitelman laatija voi nähdä suunnitelman ja muokata sitä, mutta työkalussa on mahdollista antaa "Share plans" -toiminnon avulla luku- ja muokkausoikeuksia suunnitelmakohtaisesti myös muille.

Voinko muokata aloittamaani suunnitelmaa muuallakin kuin työkalussa?

Vastattuasi suunnitelmapohjan kysymyksiin voit tulostaa tai tallentaa suunnitelman haluamassasi tiedostomuodossa. Voit halutessasi tallentaa suunnitelman esimerkiksi doc-tiedostona ja muokata sitä edelleen Wordissa.

Tarvitsen apua työkalun käytössä, minne voin ottaa yhteyttä?

Työkalun käyttöön liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen admin @ dmptuuli.fi 

Tarvitsen apua DMP:n laatimisessa, minne voin ottaa yhteyttä?

Datanhallinnansuunnitteluun saat tukea oman organisaatiosi datatuki- ja tutkimuspalveluista.

Yleistä ohjeistusta suunnitelman laatimiseen tarjoavat esimerkiksi Avoimen tieteen käsikirja sekä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja.