Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki

Kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tietopankin pilottivaihe on avattu osoitteessa http://infrat.avointiede.fi. Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimuksen kannalta oleellisia laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön, ja tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Suomen tutkimusinfrastruktuurit -palvelu on tutkijoille, tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tarjoajille sekä niiden rahoittajille suunnattu tietopankki. Palvelu edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta sekä resurssien tehokasta käyttöä kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuureja ja niiden palveluita yhtenäisellä tavalla. Tiedot tutkimusinfrastruktuureista löytyvät palvelusta keskitetysti, ne ovat helposti ylläpidettävissä ja niihin on tarjolla pääsy rajapinnan kautta.

Palvelu tarjoaa pysyvät tunnisteet kuvailemilleen infrastruktuureille. Pysyvien tunnisteiden avulla infrastruktuurit voidaan tarkasti yksilöidä ja niiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi mahdollistuu. Ne ovat luotettava ratkaisu tietojärjestelmien ja organisaatioiden väliseen automatisoituun tietojenvälitykseen ja tiedon rikastamiseen.

Palvelun kehittäminen alkoi tammikuussa 2015 ja se otettiin käyttöön tammikuussa 2016. Palvelu on pilottivaiheessa ja sen tietosisältö ja toiminnallisuudet saattavat muuttua. Lisätietoja projektipäällikkö Anssi Kainulaiselta, Anssi.Kainulainen at csc.fi.

Suomen tutkimusinfrastruktuurit on Suomen Akatemian sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu. Palvelun tuottaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Lisätietoa

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki
Lisätietoa palvelusta ja rekisteriseloste
Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin esittelykalvot
Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin esiselvitys 1.0 (9.12.2015)
Suomen infrastruktuurin strategia ja tiekartta 2014-2020