Avoimuuden ja etiikan kohtaaminen tieteessä!

Tutkimusetiikka-aiheinen keskustelu huipentui 20.5.2015 Siltavuorenpenkereen Minerva-torilla (Siltavuorenpenger 5 A) järjestetyssä ensimmäisessä ATT Areena -tilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelma on esitetty lyhyesti alla ja siitä on saatavilla myös oheinen videotallenne sekä twitter-kooste. Voit myös lukea tilaisuudesta kirjoitetun artikkelin täältä.

VIDEOTALLENNE ja TWITTER-KOOSTE

OHJELMA

Klo 9.00–9.30 Aamukahvi

Klo 9.30–9.40 ATT-hankkeen esittely - Pirjo-Leena Forsström

Klo 9.40–10.40 Panelistien alustukset

Paneelikeskustelu - moderaattorina Arja Kuula-Luumi, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

 • Anna Haverinen, digitaalinen kulttuuri, Turun yliopiston Porin yksikkö
 • Karoliina Honkala, kemia, Jyväskylän yliopisto
 • Veronika Laippala, kielitieteet, Turun yliopisto
 • Jussi Paananen, biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto
 • Sami Pihlström, filosofia, Helsingin yliopisto
 • Ilpo Vattulainen, biologinen fysiikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Jokainen panelisti piti noin kymmenen minuutin alustuksen, jossa hän vastasi yhteen järjestäjien hänelle ennakkoon esittämään räätälöityyn kysymykseen sekä yhteen kaikille panelisteille yhteiseen kysymykseen.

Klo 10.40–12.00 Keskustelu

Verkkokeskustelu 17.4.–15.5.2015

Ennen ATT Areenaa järjestettiin verkkokeskustelu, jossa kutsuttiin kaikkia kertomaan mahdollisia tutkimusetiikkaan ja hyvään tieteelliseen käytäntöön avoimen tieteen kontekstissa liittyviä toiveitaan, pelkojaan, ideoitaan ja visioitaan. Ajatuksia kerättiin sekä tämän sivun alalaidan kommentointialustaan, sosiaalisen median kautta käyttäen tunnistetta #ATTareena tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen avointiede@postit.csc.fi.

Keskustelun inspiroimiseksi koostimme joukon esimerkkejä avoimeen tieteeseen liittyvistä tutkimuseettisistä kysymyksistä:

 • Vastaavatko Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamat hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausepäilyjen käsittelyä koskevat ohjeet riittävän hyvin avoimen tieteen asettamiin haasteisiin?
 • Miten suhtautua ja torjua ns. saalistavien lehtien (predatory journals) ja ns. avoimeksi pesemisen (open washing) ilmiöihin?
 • Miten antaa tunnustusta muille tutkijoille osana avointa tutkimusprosessia (esim. avoimet tutkimusblogit)?
 • Miten toimia jos avoimesti julkaistut tutkimustulokset tai aineistot pitää vetää takaisin (retraction)?
 • Miten eettinen ennakkoarviointi tulee toteuttaa avoimen tutkimusprosessin tapauksessa?
 • Miten tuoda esiin sidonnaisuuksia (liabilities) osana avointa tutkimusprosessia?
 • Miten käsitellä asiatonta negatiivista palautetta ja reaktioita tehtäessä avointa tutkimusta poliittisesti arasta aiheesta (esim. maahanmuuttoon liittyvä tutkimus)?
 • Onko oikein käyttää sellaista muualla tuotettua tutkimusaineistoa, jonka tuottaminen ei olisi omassa maassa mahdollista rajoittavan lainsäädännön vuoksi (esim. lääketieteellinen tutkimus)?

Verkkokeskustelun kautta saatuja kysymyksiä ja ajatuksia hyödynnettiin sekä ATT Areenassa että avointiede.fi -sivuston suunnittelussa.

Esimerkkejä joistakin tutkimusetiikkaan liittyvistä kysymyksistä:

Heidi Laine: Lääketieteen tutkijat seikkailevat sääntöviidakossa.

Erika Check Hayden: Privacy protections: The genome hacker.

John Wilbanks: Let's pool our medical data.

Heikki Hiilamo: Historijoitsijat tupakkateollisuuden palveluksessa.

Vindu Goel: Facebook Tinkers With Users Emotions in News Feed Experiment, Stirring Outcry.

Kommentit

Lisää kommentti
Heidi K. L.
Tuo predatory journals -näkökulma on ajankohtainen. Äskettäinhän paljastui, että julkaisufoorumi-luokitukseenkin oli lipsahtanut arvelluttavia lehtiä. Tässä linkki tutkija Tuukka Ylä-Anttilan bloggaukseen aiheesta: http://blogs.helsinki.fi/tuylaant/2015/04/ala-lankea-tiedehuijaukseen/
Kirjoitettu 21.4.2015 10:46.
Julkaisufoorumi
Täsmällisempi kuvaus JuFossa luokitelluista "predatory"-lehdistä löytyy täältä: http://www.tsv.fi/fi/tiedotteet/ep%C3%A4ilytt%C3%A4v%C3%A4t-open-access-lehdet-arvioitiin-uudelleen-julkaisufoorumissa.
Kirjoitettu 6.5.2015 11:40.