Tutkimusaineistonhallinnan suunnittelun muistilista

 • Suunnittele tutkimuksen tiedonhallinta huolellisesti jo rahoitushakuvaiheessa ja/tai tutkimussuunnitelmaa tehdessä
  • Mitä aineistoja tutkimukseen liittyy? Muista sekä jo olemassa olevat että syntyvät aineistot
  • Selvitä niihin liittyvät omistus-  ja  oikeuskysymykset
  • Mitä sopimuksia tarvitaan?
  • Mitä dokumentaatiota on syytä tehdä aineistosta, sen käsittelystä ja tutkimusmenetelmistä?
 • Selvitä rahoittajien, tutkimusorganisaatioiden ja aineistojen omistajien ja/tai informanttien oikeudet, vaatimukset ja suositukset. Etsi sopimuspohjia ja kysy neuvoja tutkimuksen tukipalveluista, tietoarkistoista, kirjastoista yms. Tietoa löytyy myös Avointiede.fi-sivustolta.
 • Selvitä oman alasi aineistojen säilytyspaikat ja tekniset edellytykset siirtää, jakaa ja kopioida aineistoja tarpeen mukaan
 • Selvitä mitä ohjeita ja standardeja liittyy samankaltaisiin tutkimusaineistoihin. Missä muodossa ne ovat ja missä niitä säilytetään ja julkaistaan? Miten niitä kuvaillaan ja miten ne kannattaa dokumentoida, jotta kollegat ja muut osaavat käyttää niitä oikein? Entä menetelmät?
 • Selvitä ja määrittele ainakin alustavasti julkaisukanavat tutkimuksen eri tuloksille
 • Suunnittele ja kuvaa miten aineiston laatu varmistetaan. Kuvaile prosessit, tehdäänkö esim. vertaisarviointi sille erikseen? Julkaistaanko datapaperi? Laatuun vaikuttavat:
  • virheettömyys
  • määräystenmukaisuus
  • johdonmukaisuus
  • ymmärrettävyys
  • yksiselitteisyys
  • ajantasaisuus
 • Arvioi ja huomioi myös avaamiseen liittyvät kustannukset
 • Mieti mitä aineistoille tapahtuu tutkimuksen loputtua. Mitä mahdollisesti säilyttämisen arvoisia aineistoja tai menetelmiä syntyy? Miten voit huolehtia siitä, että aineistoista voisi tehdä mahdollisimman avoimia ja tutkimuksestasi toistettavaa? Säilyttämisen tärkeyteen vaikuttavat muun muassa:
  • Aineiston ainutlaatuisuus (sitä ei voi tuottaa uudestaan)
  • Historiallinen tai tieteellinen merkittävyys (esim. täydentää tärkeää tietovarantoa)
  • Suuri uudelleenkäytön mahdollisuus
  • Uudelleenkäytön taloudellinen arvo