Tutkimusaineiston avaamisen valmistelu ja toteutus

 

Esitykset

Avoimen tieteen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toimintatavat - tutkimusaineiston avaaminen
Sami Borgin esitys, joka käsittelee ATT-hanketta, tutkimusrahoittajien näkökulmaa avoimen tieteen edistämiseen, HTK-ohjeita ja periaatteita sekä tutkimusaineiston ja -datan avaamista.

Tutkimusaineiston kuvailu avaamisen tukena
Esa-Pekka Keskitalon esitys, joka käsittelee metatietoja.

Kieliaineiston avaamisen valmistelu ja toteutus
Mietta Lennesin esitys kieliaineiston avaamisesta: aineiston löytäminen, käyttö, aineiston kerääminen ja annotointi.

 

 

Videot

Avoimet aineistot
Tuuli Toivonen, geoinformatiikan apulaisprofessori Helsingin yliopistosta, kertoo, miksi avoimien paikkatietoaineistojen ja työkalujen saatavuus on tutkimusta tehdessä tärkeää ja mitä etuja avoimien aineistojen jakamisesta heidän tutkimusryhmälleen on ollut.

Tutkimusaineiston kuvailu avaamisen tukena
Esa-Pekka Keskitalo kertoo mitä metatiedoilla tarkoitetaan ja miksi tutkimusaineistojen kuvailu on erityisen tärkeää.

Kieliaineiston avaamisen valmistelu ja toteutus
Tutkija Mietta Lennes esittelee kieliaineistoja ja näiden avaamiseen, valmisteluun ja toteutukseen liittyviä palveluita ja prosesseja.

 

 

Linkit

P2PU: Datan avaajan kurssi
Datan avaajan kurssi selvittää avoimeen dataan liittyvät taustat, yhteiskunnalliset muutokset sekä käytännön toimenpiteet datan omistajan näkökulmasta: miten käytännössä data avataan ja julkaistaan, jotta se hyödyttää mahdollisimman monia.

Helsinki Region Infoshare
Sivusto sisältää avointa dataa pääkaupunkiseudulta vapaasti hyödynnettäväksi.

COSS.fi
COSS on Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus.