Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) 2011-2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) päättyi 31.12.2013. Hankkeen tavoitteena oli, että julkisesti tuotetut tietovarannot olisivat paremmin tieteen, päätöksenteon ja koko yhteiskunnan saatavilla ja hyödynnettävissä. TTA-hankkeessa rakennettujen palveluiden kehittäminen ja avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen jatkuu Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskussa 2014 käynnistämässä Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa.

TTA-hankkeessa kehitettyjä palveluita kehitetään edelleen OKM:n Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa. Näitä palveluita ovat mm.  tutkimusaineistojen säilytyspalvelu IDA, Etsin - tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu sekä julkaisualusta AVAA.

TTA-työtä ja palveluiden toteutusta ohjaavia linjauksia

Taustadokumentteja

Yhteistyö ja muut hankkeet

 

TTA-hankkeen organisaatio ja työryhmät

TTA-työryhmät

Lausunnot Tiedon saatavuus -työryhmän raportista

Lausuntopyyntö tiedon saatavuus- työryhmän raportista sekä lausunnot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä.

Lausunnot

Aalto-yliopisto
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Arcada
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
FinnOA
Helsingin yliopisto
Ilmatieteen laitos
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kansallisarkisto
Kansalliskirjasto
Karelia-ammattikorkeakoulu
KELA
Koneen Säätiö
Kopiosto
Kotimaisten kielten keskus
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Liikenne- ja viestintäministeriö
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
LYNET Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
Maa- ja metsätalousministeriö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oikeusministeriö
Open Knowledge Foundation
Oulun yliopisto
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
Suomen ympäristökeskus
Säteilyturvakeskus
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Tekes
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Tieteentekijöiden liitto
Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työterveyslaitos
Valtiovarainministeriö
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Ympäristöministeriö
Åbo Akademi