Toimintakulttuurin avoimuus tutkimuslaitoksissa 2015

Suomalaiset tutkimuslaitokset on tämän selvityksen perusteella järjestetty avoimen toimintakulttuurin kypsyystasoille. Sijoittuminen näille kypsyystasoille kuvastaa lähtötilannetta avoimuuden kehittymisessä, ja siihen on hahmoteltua tutkimuslaitosten selvityspyyntöön tulleiden vastausten perusteella tutkimuslaitosten kehityssuuntaa avoimuudessa.

Kypsyystasolle 3 asettui tämän selvityksen perusteella neljä tutkimuslaitosta, tasolle 2 seitsemän tutkimuslaitosta ja tasolle 1 yksi tutkimuslaitos.

Selvitys

  1. Toimintakulttuurin avoimuus tutkimuslaitoksissa vuonna 2015 (Word-tiedosto)
  2. Selvityksen tausta-aineisto (Excel-tiedosto)

Lisätietoja:

  • Juha Haataja, OKM juha.haataja@minedu.fi
  • Sami Niinimäki, OKM sami.niinimaki@minedu.fi
  • Pirjo-Leena Forsström, CSC pirjo-leena.forsstrom@csc.fi

Selvityksen taustamateriaalit: