Kysely avoimen toimintakulttuurin edistämisen toimenpiteistä tutkimusrahoittajille

Tutkimusrahoittajat ovat avoimen tieteen tukemisessa tärkeä osa tutkimusjärjestelmää, sillä juuri rahoittajilla on paljon vastuita avoimuuden edistämisessä, liittyen muun muassa rahoituspäätöksiin, rahoituksen muotoihin, rahoittajien oman toiminnan avoimuuteen sekä kehittämiseen. Tutkimusrahoittajien avoimen tieteen tukeminen ja avoin toiminta mahdollistavat yhdessä läpinäkyvän ja tehokkaan tutkimusjärjestelmän, jossa tutkimusrahoitus on läpinäkyvä ja toimiva osa tieteen tekoa.

Tällä kyselyllä haluamme saada tilannekuvan avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä tutkimusrahoittajien toimenpiteistä. Tämän selvityksen tarkoituksena on:

 • Saada selkeä kuva lähtötilanteesta tutkimusrahoittajien toimintakulttuurin avoimuudessa
 • Verrata kansallista tilannetta muiden maiden ja kansainvälisten rahoittajien tilanteeseen.
 • Tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä
 • Tunnistaa tukea ja yhteistä tekemistä tarvitsevia osa-alueita

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tilannetta on selvitetty jo aiemmin (http://avointiede.fi/toimintakulttuuri) ja tarkoituksena on toistaa selvitykset tarvittaessa. Tässä rahoittajia koskevassa selvityksessä ovat tutkimusrahoittajista edustettuna Koneen säätiö, Suomen Akatemia sekä Tekes. Myöhemmin tänä vuonna tehdään valittujen eurooppalaisten rahoittajien verrokkiselvitys täydentämään näkemystä Suomen tilanteesta.

Pyydämme teitä tarkistamaan organisaatiotanne koskevat tiedot (dokumentit 2 ja 3) sekä täyttämään kyselylomakkeen (dokumentti 4). Kyselyyn liittyvät seuraavat materiaalit:

 1. Tutkimusrahoittajien pääjohtajille osoitettu kirje, jolla selvitetään avoimuuden toteutumista rajoittajaorganisaatiossa
 2. Alustava selvitys tutkimusrahoittajien toimintakulttuurin avoimuudesta
 3. Selvityksen pohjamateriaali
 4. Tutkimusrahoittajille kohdistettu kyselylomake, jolla selvitetään avoimuuden toteutumista rajoittajaorganisaatiossa

Toivomme saavamme vastaukset 24.8.2016 klo 16.15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi.

Lisätietoja antavat:

 • Juha Haataja, OKM, juha.haataja@minedu.fi
 • Eeva Kaunismaa, OKM, eeva.kaunismaa@minedu.fi
 • Sami Niinimäki, OKM, sami.niinimaki@minedu.fi
 • Pirjo-Leena Forsström, pääsihteeri, CSC, pirjo-leena.forsstrom@csc.fi