Toimintakulttuuriselvitykset 2016

Vuonna 2016 toistettiin vuoden 2015 toimintakulttuuriselvitysten pohjalta avointa toimintakulttuuria kartoittava selvitys. Selvityksessä olivat mukana korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten lisäksi suomalaiset yliopistosairaalat sekä tutkimusrahoittajista Suomen Akatemia, Tekes ja Koneen säätiö. Tutkimusrahoittajia verrattiin lisäksi kahdeksaan eurooppalaiseen tutkimusrahoittajaan. Toistettavien selvitysten avulla voidaan havaita toimintakulttuurin avoimuuden muutosta edelliseen vuoteen verrattuna ja tunnistaa yhteistä tekemistä vaativia osa-alueita.

Selvitys on ladattavissa Doriasta ja selvityksen tuloksista voit lukea verkkosivuiltamme. Selvityksen aineistot löytyvät Etsimestä: korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten aineisto sekä rahoittajien aineisto.

Selvitys julkaistiin Avoimen tieteen foorumissa marraskuussa 2016.

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa selvitettiin vuonna 2015 suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimintakulttuurin avoimuutta. Selvityksen tarkoituksena oli muun muassa selvittää avoimen toimintakulttuurin lähtötasoa suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa.