Toimintakulttuuriselvitykset 2015

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa selvitettiin vuonna 2015 toimintakulttuurin avoimuutta suomalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Selvitysten takoituksena on muun muassa selvittää avoimen toimintakulttuurin lähtötasoa tutkimusorganisaatioissa. Organisaatioiden toimintakulttuurin muutosta tullaan seuraamaan jatkossa hankkeen edetessä.