Tutkimuksen tietoaineistot 

Kun tutkimuksen tuloksia julkaistaan, myös tutkimusaineistojen on oltava kunnossa. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai käyttää tutkimusprosessin aikana. Niitä tarvitaan tutkimuksen validointiin ja ne voivat myös antaa lisää meriittiä, jos ne on julkaistu. Tutkimuspolitiikan laatijan, tutkimusorganisaation ja tutkimusrahoittajien on huolehdittava riittävistä, luotettavista palveluista ja resursseista. Tutkijan vastuulla on huolellinen suunnittelu, dokumentaatio sekä aineiston jakaminen parhaaksi katsomallaan tavalla sopimuksia, lakeja ja hyvää etiikkaa noudattaen.

Jotta aineisto olisi tutkimukseen kelpaavaa, siihen täytyy liittyä tietoja ainakin sen alkuperästä. Esimerkiksi datan liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä mitä informaatiota se sisältää. Siksi tutkimusdataan liittyy paljon tietoa siitä, miten se on rakenteistettu ja koodattu, miten se on syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Nämä tiedot voi tallentaa esimerkiksi tietoarkiston luettelon metatietoihin, koodikirjoihin tai muuhun dokumentaatioon. Yhdessä datan kanssa tästä kokonaisuudesta muodostuu tutkimusaineisto.

Aineistojen julkaiseminen on hyvän tieteellisen käytännön mukaista, koska siten tutkimuksen tulokset ovat laajasti verifioitavissa. Myös käyttämättä jääneiden aineistojen julkaisua suositellaan. Rahoittajien olisi hyvä huomioida tämä aineistonhallinnan suunnitelmia arvioitaessa. Tutkimusaineistojen tuottamisesta ja jakamisesta kertyy meriittiä. Siksi ne kannattaa mainita ansioluettelossa. Esimerkiksi TENK:n ansioluettelopohjassa on erillinen kohta "ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa ".

Tutkimusorganisaatioiden on tärkeä panostaa tietoarkistojen ja tieteellisten kirjastojen palveluun, jotta tuotetut aineistot olisivat mahdollisimman hyvälaatuisia. Tutkimusaineistojen hallinnassa vaaditaan yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kesken. Tutkijoilla on ratkaisevan tärkeää tietoa omista aineistoistaan, mutta tiedonhallinnan ja muita asiantuntijoita tarvitaan säilyvyyden, käytettävyyden ja löydettävyyden varmistamiseksi. Tutkimuksen tietoinfrastruktuuriin liittyy siksi aina palveluita, yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jota on vaalittava ja johon on annettava kannusteita ja resursseja. Äärimmäisen tärkeää on myös tiedonhallinnan suunnittelun opetuksen integrointi korkeakoulutukseen, sillä jo opintojen yhteydessä syntyy aineistoja.

Avoimuuden edistäminen edellyttää tutkimusaineistoihin liittyvien oikeuksien oikeanlaista hallinnointia. Selkeät datapolitiikat ja sopimukset selkeyttävät tilannetta. Aineistoihin tarvitaan esimerkiksi pysyvä oikeus valmistaa maksutta kappaleita, muokata aineistoja sekä siirtää oikeuksia edelleen kolmansille osapuolille, ellei siirto-oikeutta haluta jostain syystä rajoittaa esimerkiksi vain tutkimustarkoituksiin ja tutkijoille. Oikeuksien hallinnoinnissa toimijoita ovat tutkija(t), organisaatiot joissa tutkijat työskentelevät, aineistojen säilyttäjät ja edelleenjakelijat. Seuraavassa luvussa olevassa taulukossa on kerrottu tutkijan ja tutkimusorganisaation näkökulmasta tutkimusaineistojen hallinnasta tekijänoikeuksien kannalta. Tietoarkiston sivuilta löytyy tietoa muista eettisistä ja juridista kysymyksistä.

  Sovi tutkimuksessa syntyvien aineistojen tekijyydestä ja omistajuudesta Sovi miten aineistot ovat käytettävissä projektin aikana ja sen jälkeen Selvitä tarve sopimuksille ja tutkimusluville noudattaen organisaatiosi datapolitiikkaa

 

 

 
  Kuvaile syntyvät aineistot ja hanki niille tunnisteet Lisensoi data tai menetelmä avoimesti; jaa ainakin tieto aineistosta

 

 

 

Myös aineistojen säilyttäjän näkökulma tulee huomioida. Aineistot tulevat säilytykseen ja levitykseen erilaisilla ehdoilla, joten aineiston säilyttäjän tulee kyetä hallinnoimaan aineistojen erilaisia käyttöoikeuksia: mitä, miten ja kenelle aineistoja voi luovuttaa. Aineiston säilyttäjän pitää tarvittaessa kyetä erottelemaan erilaiset käyttäjät, tutkijat, opiskelijat ja muut henkilöt. Aineistoihin liittyvät henkilötietolain vaatimukset tulee ottaa huomioon samoin kuin mahdolliset salassapitovelvoitteet. On mietittävä, miten tällaisten tietojen kanssa toimitaan ja kuinka kauan velvoitteet ovat voimassa. Aineiston säilyttäjä ei voi vastata aineistoihin liittyvistä kolmansien osapuolien oikeuksien loukkauksista, mutta sillä pitää olla valmius reagoida tällaisiin väitteisiin. Mikäli sopimuslisenssiin perustuvaa oikeutta luovuttaa tekijänoikeudella suojattujen aineistojen digitaalisia kopioita ei ole, tulee aineiston säilyttäjän saada oikeudenhaltijoilta lupa.

 

< edellinen sivu seuraava sivu >