Opetus- ja kulttuuriministeriön tietopyyntö tieteellisten kustantajien lisenssimaksuista

Vuosien 2016 ja 2017 tapaan OKM:n kartoittaa tieteellisten kustantajien lisenssimaksuja. Toimenpiteellä halutaan tuoda läpinäkyvyyttä julkisilla varoilla suoritettaviin maksuihin ja saada todennettua taustatietoa maailmanlaajuiseen keskusteluun lisenssimaksuista. Hintatietojen keruu tukee ministeriön tavoitetta tieteen avoimuuden lisäämisestä.

Organisaatioita pyydetään toimittamaan itse tilaamiensa aineistojen tiedot vuodelta 2017 käyttäen tältä sivulta saatavaa Excel-pohjaa. Hintatiedot lisätään taulukkoon euroissa ilman arvolisäveroa (alv 0%). Tiedot pyydetään lähettämään sekä avointiede@postit.csc.fi että kirjaamo@minedu.fi - osoitteisiin diaarinumerotiedon kera. Tietojen yhdenmukaisuuteen pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota, jotta jälkikäsittelyn tarve vähenee.

FinELib-konsortion kautta tilattujen aineistojen vuoden 2017 hintatietojen julkistamisesta huolehtii FinELib-toimisto. Jos kuitenkin haluatte toimittaa itse myös FinELib-konsortion kautta tilatut aineistot, ilmoittakaa siitä FinELib-toimistolle 18.5.2018 mennessä.

Hankintojen sopimusten kokonaishintatiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin perustuen julkisia. Asiasta on ennakkotapaus, jossa Helsingin hallinto-oikeus velvoitti 7.8.2015 antamallaan päätöksellä 15/0593/5 Aaltokorkeakoulusäätiön toimittamaan Elsevier B. V.:n kanssa solmittujen lisenssisopimusten kokonaishinnat sopimuksittain eriteltynä valituksen tehneelle. Pyydämme teitä ilmoittamaan, mikäli katsotte tietojen julkaisemisen aiheuttavan teille sopimusperusteisia ongelmia kustantajien kanssa. Vastausaikaa on 7.6.2018 asti.

Kerätyt tiedot julkaistaan ja keräyksestä uutisoidaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämällä https://avointiede.fi/ –sivustolla kesällä 2018. Tietopyyntöön liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Sami Niinimäki (sami.niinimaki@minedu.fi ja aineistoihin liittyvissä asioissa FinELib-toimisto (finelib@helsinki.fi). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietopyyntö tieteellisten kustantajien lisenssimaksuista (.pdf tiedosto)

Kustantajahintatiedot - kysely 2018

Mallitiedosto - kysely 2018