Vuos

Tietoaineiston keruu 2016-2018

Kustantajahintatiedot on kerätty vuosina 2016-2018 opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamana tiedonkeruuna suomalaisilta tutkimusorganisaatioilta. Tiedonkeruu perustuu ennakkotapaukseen, jossa Helsingin hallinto-oikeus 7.8.2015 antamallaan päätöksellä 15/0593/5 velvoitti Aalto-korkeakoulusäätiötä toimittamaan Elsevierin kanssa solmittuja lisenssisopimusten kokonaishintoja sopimuksittain eriteltynä.

Vuosien 2016-2017 osalta organisaatioilla oli mahdollisuus toimitaa FinElib-konsortion kautta hankitut aineistot suoraan FinElibin toimesta. Kaikki omilla sopimuksilla hankitut aineistotiedot organisaatiot toimittivat kuitenkin itse.

Tutkimusorganisaatioita pyydettiin toimittamaan tiedonkeruussa tieteellisiltä kustantajilta tehtyjen hankintojen sopimuskohtaiset kokonaishintatiedot.  

Tämä tietoaineisto on koottu tutkimusorganisaatioiden tiedonkeruun kautta tulleista vastauksista.

Koostettua tietoaineistoa varten tutkimusorganisaatioiden toimittamien tietojen kirjoitusasuja yhtenäistettiin ja hinnat muutettiin tarvittaessa euroiksi. Ohessa on esitetty tietoaineiston muuttujat sekä tiedot yhtenäistämisen vuoksi tehdyistä muutoksista.

 

Tietoaineiston muuttujat

Organisaation tyyppi

Hankinnan tehneen tutkimusorganisaation tyyppi

Organisaatiot on jaettu tietoaineistossa neljään luokkaan: Yliopisto, Ammattikorkeakoulu, Tutkimuslaitos, Muu

Organisaation nimi

Hankinnan tehneen tutkimusorganisaation nimi

Organisaatioiden nimet ovat tietoaineistossa muotoa: "Organisaation nimi (organisaation lyhenne, jos on)". Esimerkiksi: "Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)"

Kustantaja/Välittäjä

Hankitun aineistokokonaisuuden kustantaja tai välittäjä

Kustantajien ja välittäjien nimiä on tietoaineistossa yhtenäistetty niiltä osin kuin toimittujen vastauksien perusteella voitiin tulkita.

Vuosi

Hankinnan maksun ajankohta vuositasolla

Tietoaineistossa vuodet 2010–2017

Hinta

Hankinnan kokonaishinta euroissa

Hinnat on ilmoitettu tietoaineistossa euroissa ilman desimaaleja yleisiä pyöristyssääntöjä noudattaen ja ilman arvonlisäveroa (ALV 0%). Mikäli hinta oli tiedonkeruussa toimitettu muussa valuutassa kuin euroissa, muutettiin nämä hinnat Euroopan keskuspankin vuosittaisilla vaihtoarvoilla euroiksi.

Aineisto

Hankitun aineistokokonaisuuden nimi tai nimet

Aineistokokonaisuuden nimi tai nimet on ilmoitettu tietoaineistossa niiltä osin, kuin organisaatiot niitä tietopyyntöön tulleissa vastauksissa toimittivat. Mikäli nimiä ilmoitettiin useampia, ne ovat tietoaineistossa erotettu puolipisteellä ";".

Aineistotyyppi

Hankitun aineistokokonaisuuden tyyppi tai tyypit

Aineistokokonaisuuksien tyyppi tai tyypit on ilmoitettu aineistossa niiltä osin, kuin organisaatiota niitä tietopyyntöön tulleissa vastauksissa toimittivat. Mikäli tyyppejä ilmoitettiin useampia, ne ovat tietoaineistossa erotettu puolipisteellä ";".  

Aineistotyyppejä on tietoaineistossa seitsemän: Kokotekstiaineisto, Viitetietokanta, E-kirjapaketti, Hakuteos, Sanakirja, Muu elektroninen palvelu, Muu

Hankintatapa

Hankitun aineistokokonaisuuden hankintatapa

Aineistokokonaisuuksien hankintatavat on ilmoitettu aineistossa niiltä osin, kuin organisaatiot niitä tietopyyntöön tulleissa vastauksissa toimittivat. Mikäli hankintatapoja ilmoitettiin useampia, ne ovat tietoaineistossa erotettu puolipisteellä ";".  

Hankintatapoja on tietoaineistossa kolme: FinELib-konsortio, AMKIT-konsortio, Oma sopimus