Tekijänoikeuslakiin perustuvat rajoitteet

Tekijänoikeuslaki antaa suojaa tieteellisille töille TekijäL 1 §:n mukaisina kirjallisina tai taiteellisina teoksina. Teosten tarkoituksen suhteen ole asetettu mitään vaatimuksia. Teos voi palvella puhtaasti käytännöllisiä tarpeita. Myös tekijänoikeusneuvosto on useammassa lausunnossaan katsonut, että tieteellisen työn pohjana olevat aineistot ovat tekijänoikeussuojan alaisia ja että niitä on arvioitava samalla tavalla kuin muitakin tekijänoikeuslain suojan kohteita. Tutkimusaineistojen kohdalla teoskynnyksen ylittäminen arvioidaan samalla tavalla kuin muutkin teokset: tapauskohtaisesti sen mukaan, onko se omaperäinen ja itsenäinen.

Tutkimusaineisto voi myös saada tekijänoikeutta lähellä olevaa lähioikeussuojaa. Lähioikeussuojan potentiaalisia kohteita ovat mm. valokuvat, luettelot ja tietokannat (TekijäL 5 luku).

Tutkimusaineisto ei ole tekijänoikeudellinen käsite, vaan tutkimusaineisto on jaettava osiinsa ja jokaisen teos-kandidaatin tai lähioikeussuojan kohteen saama tekijänoikeussuoja on arvioitava erikseen. Tutkimusaineisto voi koostua sekä tekijänoikeussuojaa (TekijäL 1 §) nauttivista osista (esim. valokuvat, kartat, selittävät piirustukset, kirjeet, haastattelut ) sekä osista, jotka eivät ylitä teoskynnystä, jotka ovat ns. vapaita teoksia (TekijäL 9 §) tai joiden tekijänoikeuden voimassaoloaika on päättynyt (TekijäL 43 §).

Tietokanta samoin kuin valokuvakin voi nauttia tekijänoikeussuojaa tai lähioikeussuojaa. Mikäli tietokanta nauttii kirjallisena teoksena tekijänoikeussuojaa, riittää, että sen rakenteesta ilmenee sisällön omaperäinen valitseminen ja järjestäminen. Mitään muita kriteereitä ei saa käyttää sen arvioimisessa, onko tietokanta tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Mikäli tietokanta koostuu teoksista, on näistä jokainen suojattu omalla tekijänoikeudellaan. Tällainen voisi olla esim. kuvista koostuva tietokanta.

Kun tutkimusainstolle annetaan lisenssi, esimerkiksi Creative Commons-lisenssi, on huomiotava, että kaikki aineiston tekijänoikeudenomistajat toimivat yhteisymmärryksessä.