Data

Öppna data

Att öppna och möjliggöra fri tillgång till forskningsdata är inte en enkel uppgift. Till och med själva terminologin kan vara utmanande. Pratar vi om forskningsmaterial eller forskningsdata? Vad allt kan vara data?