Öppen vetenskap

Styrgruppen

Syftet med styrgruppen är att samla ihop den finländska forskningsgemenskapen för att tillsammans främja öppen vetenskap. Alla centrala aktörer har utsett en representant i den styrgruppen. Detta ger gruppen mandat att dra upp riktlinjer för nationella mål och prioriteringar i frågor gällande öppen vetenskap.

Styrgruppen sammanträder sex gånger om året och arbetar i nära samarbete med expertgrupperna.

Styrguppen möte 2020 är: